De afdeling Elektrotechniek heeft sinds twee jaar nieuw beleid geformuleerd. Dit is gebeurd na het doorlopen van het onderzoek van de afdeling Elektrotechniek via het programma Beleid Ontwikkeling Elektrotechniek 2020.

Eén van de actiepunten uit het onderzoek is het centraal stellen en contact zoeken met de studenten en de studieverenigingen. Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), afdeling Elektrotechniek, sponsort de Elektrotechnische Vereeniging (ETV) om de prettige samenwerking te benadrukken en heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en vorming van de studenten en brengt de ervaring van de KIVI leden in.


Op 1 juni 2016 is het eerste sponsorcontract in gegaan met de Electrotechnische Vereeniging (ETV), de studievereniging voor studenten elektrotechniek aan de TU in Delft.
Na een heroriëntatie gaat KIVI-E zich onder andere meer richten op studenten om een verjonging van het ledenbestand te krijgen. De vroegere warme contacten tussen KIVI-E en ETV zijn verwaterd en worden nieuw leven ingeblazen. Waarmee kan je dat beter doen dan samen een evenement of activiteit te organiseren. Dit heeft geresulteerd tot twee succesvolle symposia waarbij is samengewerkt. De symposia “Smart Grids, Smart Homes” and “Future of Driving”.

De jaarsponsoring aan ETV is voortgezet voor 2017/2018.
Zie de foto’s van de ondertekening van het 2e jaarcontract voor sponsoring in de studieverzameling van de TU Delft.

De president van de ETV, Philip van den Heuvel (rechts) en Evert-Jan Bouvy, de penningmeester van de afdeling Elektrotechniek van KIVI.

 

KIVI is een beroepsvereniging die staat voor ondersteuning van ingenieurs in hun beroepsuitoefening, het uitdragen van het belang van ingenieurs en technologie voor de maatschappij en het bevorderen van de interactie tussen ingenieurs en het maatschappelijk middenveld.

Daarbij vormt de afdeling voor Elektrotechniek van KIVI een platform voor alle ingenieurs (ir's en ing's) met een elektrotechnische opleiding of een andere opleiding die door hun werk of interesses op een hoger opgeleid niveau een binding hebben met het vakgebied elektrotechniek. Het platform strekt zich uit van energieopwekking tot micro-elektronica, van studerenden tot gepensioneerden en van beginnende elektrotechnische ingenieurs tot ingenieurs op de hoogste posten in het bedrijfsleven en bij de overheid.

De afdeling richt zich op het verdedigen van de belangen van de leden, het creëren van de voorwaarden waaronder de leden zih optimaal kunnen ontwikkelen in hun beroepsuitoefening en op een open en constructieve communicatie tussen alle leden. Ze doet dit door tal van activiteiten en laat haar stem horen op alle plaatsen waar dit van belang is voor de elektrotechnische ingenieurs.

Van groot belang is het om het gevoerde beleid te actualiseren, om klaar te staan voor de komende jaren waarin de technologische ontwikkelingen razend snel gaan met nodige maatschappelijke veranderingen.

Het bestuur is daarom medio 2015 een proces gestart onder de naam “Beleidsontwikkeling afdeling Elektrotechniek 2020” (BO2020).

Het doel is:

 • Hoe maken we de afdeling KIVI-E nog aantrekkelijker voor zijn leden?
 • Hoe sluiten we aan bij de nieuwe koers van KIVI?
 • Hoe sluiten we aan bij nieuwe trends en een moderne samenleving?
 • Wat is belangrijk en wat niet?
 • Welke keuzes maken wij?
 • Met wie werken wij samen (zowel binnen KIVI als daar buiten)?
 • Hoe gaan we dat uitvoeren?

De uitkomst van het onderzoek zijn

A. Focus op het vakgebied:

 • Elektrische energietechniek met focus op sustainable energy, Smart grids en Smart Buildings/Homes.
 • Embedded systems en Telecom voor zover toegepast in de elektrische energietechniek, Smart Grids en Smart Buildings / Homes.

B. Focus op leeftijdsgroepen:

 • Studenten (via studieverenigingen)
 • Young professionals ( t/m 35)
 • Professionals

C. Focus op rollen:

 • Bieden van een netwerk voor kennisuitwisseling
 • Organiseren van bijeenkomsten met informatie en discussie over:
  • de moderne maatschappij spelende technologische ontwikkelingen
  • de maatschappelijke gevolgen daarvan.

D. Focus op kansen:

 • Keuze voor meer maatschappelijk relevante onderwerpen
 • Sterk verbeteren en moderniseren communicatie.
 • Samenwerking zoeken in de meest brede zin.
 • Gedegen programma's voor jongeren in samenwerking met Young KIVI.
 • Imago en zichtbaarheid verbeteren door goed communiceren
  •  programma's.  Beter en meer gebruik maken van de pers.
  • Leden meer betrekken bij de uitvoering programma's deze ook met hen opzetten.

De afdeling Elektrotechniek heeft contacten met de volgende studieverenigingen op de Universiteiten en Hogescholen:

Elke opleiding heeft een eigen studievereniging. Dat is een club voor en door studenten met als doel het voor elkaar zo aangenaam en leerzaam mogelijk te maken. Zo organiseert de vereniging excursies en buitenlandse studiereizen, vaak in samenwerking met de faculteit.

De studieverenigingen van de TU-Delft voor elektrotechniek zijn:

De studieverenigingen van de TU-Eindhoven (TU/e) vooor Elektrotechniek zijn:

De studievereniging van de TU-Twente voor Elektrotechniek is:

De contacten met de hogescholen voor Elektrotechniek zijn:

Elk jaar worden door de studenten van de Fontys Hogeschool bij de studie Engineering aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven door de studenten projecten uitgevoerd voor het bedrijfsleven. In de afdeling Integrated Product Development(IPD) werken de studenten gezamenlijk in groepen van 4 tot 6 studenten aan een probleem, wat komt uit de beroepspraktijk. Aan de studenten van het beste project wordt  jaarlijks in juli tijdens de feestelijke afsluiting de KIVI jaarprijs uitgereikt.