Geconcentreerde zonne-energie (CSP) zal naar verwachting 87% (4,3 GW) groeien over de prognoseperiode, 32% meer dan in 2012-17. China leidt met 1,9 GW, gevolgd door 1 GW van projecten voor geconcentreerde zonne-energie die multilaterale ontwikkelingsbanksteun ontvangen in Marokko en Zuid-Afrika, 1 GW in het Midden-Oosten en 300 MW elk in Australië en Chili. Waar blijven de projecten in Europa / Nederland?

Aangezien Spanje en de Verenigde Staten, de twee landen met de meest geïnstalleerde geconcentreerde zonne-energiecapaciteit, naar verwachting gedurende de prognoseperiode geen projecten zullen laten uitvoeren, wordt verwacht dat China de Verenigde Staten voorbij zal streven om de op één na grootste geïnstalleerde CSP tegen 2023 te hebben.

Recente aanbestedingsresultaten wijzen op een aanzienlijk kostenbesparingspotentieel. Daar en tegen blijven technologierisico en er is maar een beperkte toegang tot financiering, Tevens is een lange doorlooptijd in projectduur door de lange levertijden van constructies en materialen. Verder is er een marktmechanismen, die de opslag van enerige nog niet weet  te waarderen.

Hierdoor blijft het een uitdaging voor de inzet van Concentrated Solar Power (CSP), zoals de vereniging Zonne Kracht Centrales (VZKC) op 18 november 2018 heeft aangegeven.

In het gunstige geval zou de CSP-groei 60% hoger kunnen zijn (2,6 GW), aangedreven door een snellere voortgang van aangekondigde en toegestane projecten in China (0,6 GW), Zuid-Afrika (0,55 GW), Marokko (0,4 GW), Chili (0,3 GW) ) en de Verenigde Arabische Emiraten (0,3 GW).

2017 was opnieuw een recordjaar voor hernieuwbare energie. Voor het eerst namen hernieuwbare capaciteitstoevoegingen van 178 gigawatt (GW) meer dan tweederde van de wereldwijde groei van netto elektriciteitscapaciteit voor hun rekening.

Zie voor het gehele artikel HELIOSCSP (in Engels).

Voor Nederland zijn de vooruitzichten gunstig om CSP in te zetten voor duurzame warmte met lokale grootschalige opslag, zoals met het haalbaarheidsonderzoek "CSP haalbaar in Nederland?", is aantoond.