De eerste online-vergadering met veertien belangstellenden. De groep blijkt voldoende divers om alle facetten van DC te kunnen behandelen, eventueel aangevuld met gastvertegenwoordiging van de werkgroep DC onder normcommissie NEC 64. Als scope van het platform wordt voorlopig het werkgebied van NPR 9090 aangehouden. Een van de eerste punten op de agenda is het kiezen van een voorzitter. Met algemene instemming gaat de voorzittershamer naar Arjen Westerterp. Hij is engineer voor elektrotechniek, besturingstechniek en instrumentatie op een grote energiecentrale en tevens docent e-voertuigen

zie de eerdere activiteit NEN 9140 Veiilig werken aan elektrische voertuigen georganiseerd door de afdeling KIVI Elektrotechniek.

Aan Westerterp zijn enige vragen voorgelegd over het hoe en waarom van een nieuw Platform DC.

Waarom een Platform DC?

“Dit komt voor uit de wens van de normcommissie 363 064 ‘Elektrische installaties- Laagspanning, WG-DC’. We willen een connectie tussen het platform en de werkgroep DC onder Normcommissie 363064 ‘Installatievoorschriften, lage spanning, NEC 64. Het platform is hierin het klankbord voor specifieke thema’s, die de normcommissie aandraagt. Dit om zodoende meer input uit een breed werkveld te krijgen, zonder dat de platformleden zich moeten verbinden aan de vereiste werkzaamheden in een normcommissie. Met het platform willen we ruimte bieden aan een uitgebreide inhoudelijke discussie.”

Waarom nu pas?

“Er is door NEN recent een stakeholder-analyse uitgevoerd, waaruit bleek dat er behoefte was aan een platform. Dat was de directe aanleiding om met het platform te beginnen. Bij de werkgroep DC was er al langer de wens om meer vakmensen mee te laten denken over NPR 9090.”

Hoeveel leden zijn er op dit moment bij betrokken?

“Bij de eerste meeting waren we met veertien geïnteresseerden.”

En wat is de meerwaarde van zo’n platform als er ook al een normcommissie is?

“Met zo’n platform krijg je een bredere uitwisseling met het werkveld. Dat zorgt voor een bredere kennis in de normontwikkeling, waardoor je een kwalitatief sterkere norm kunt maken. Het platform biedt ruimte voor specifieke elektrotechnische thema’s. In de normcommissies spelen deze thema’s ook, maar het platform zorgt voor aanvulling en in de normcommissie wordt dan weer de afweging gemaakt hoe deze thema’s normatief moeten worden vastgelegd.”