Het team van E-ingenieurs, dat gewerkt heeft aan het energieplan 2050 ( project EnergyNL2050) heeft recent een document voltooid met de verdere onderbouwing van het energieplan “The EnergyNL2050 energy system analysis refined” July 2022. De herziene versie is te downloaden via de website kivi.nl/el onder "Energieplan".

Aanleiding

Het team van E-ingenieurs, dat gewerkt heeft aan het energieplan 2050 ( project EnergyNL2050) heeft recent een document (juli 2022) voltooid met de verdere onderbouwing van het energieplan “The EnergyNL2050 energy system analysis refined” July 2022.

Eerste versie

De eerste versie van het energieplan is verschenen begin 2018. Het is gebaseerd op de informatie verkregen van de een uitgebreide lezingenserie die in 2016-217 die samen met de USI (Utrecht Sustainability Institute) op de Uithof in Utrecht is georganiseerd.

Deskundige sprekers van universiteiten, instituten en bedrijfsleven gaven hun visie op de toekomstige energievoorziening van Nederland in 2050 zonder CO2 uitstoot.

De eerste versie van het plan bevat alle elementen die nodig zijn om betrouwbaar energie te kunnen leveren met bijna alleen PV en wind als hernieuwbare energiebronnen.

Zo is er noodzaak om via batterijen de fluctuaties in PV en wind opbrengst te ondervangen. Ook de noodzakelijke seizoensopslag door middel van waterstof is er te vinden om de sterke verschillen in opbrengst in zomer en winter het hoofd te bieden. Dit waterstof is ook noodzakelijk voor chemische processen en hoge temperatuur warmte (in de industrie) en voor het zware weg- en watertransport.

Het plan biedt een visie hoe een CO2 vrij energiesysteem van Nederland er in 2050 uit zou kunnen zien gebaseerd op energieproductie door voornamelijk wind en PV en buffering met batterijen en gasopslag.

Herziene versie

Echter de fluctuaties van weer, energievraag en energieproductie waren beperkt in rekening gebracht. Een aanleiding voor verdere studie.

In 2020 verschijnt een verbeterde versie waarin het systeem uitgebreid wordt gesimuleerd met gegevens van energieproductie, energiegebruik en het weer per uur afkomstig van KNMI en TenneT.

De gegevens van drie achtereenvolgende jaren (2016-2018) zijn gebruikt en de data van energiegebruik en productie zijn geëxtrapoleerd naar 2050. Ook is dan een schatting gemaakt van de jaarlijkse kosten van zo’n energiesysteem.

Verdere onderbouwing

Deze resultaten van de actuele situatie zijn gepresenteerd o.a. op het KIVI-Jaarcongres van december 2020 en op de ALV van KIVI Elektrotechniek in 2021, dat gaf veel nieuwe vragen en opmerkingen.

Van veel belang is natuurlijk de startsituatie. In het energieplan is het energieverbruik van 2015 als basis gekozen. Deze basis is in het recente document verder verfijnd.

Er is uitgebreid geanalyseerd hoe de CBS-data van 2015 eruitzien voor de verschillende sectoren en wat het energieverbruik in 2015 is geweest.

Gebaseerd op de opendata van het CBS zijn die nader verfijnd. Bovendien is de extrapolatie naar 2050 nog eens in meer detail bekeken en uitgebreider beschreven.

Echter de focus is gebleven op het scenario zoals eerder in het energieplan EnergyNL2050 beschreven.

Wel is er kort aangegeven dat er andere opties zijn met bijvoorbeeld veel energie (waterstof) import of de toepassing van kernenergie.

De uiteindelijke resultaten van de energievraag en productie in 2050 zijn wel verschillend van die van de eerder berekeningen in 2020, maar de verschillen zijn relatief klein.

Dit is allemaal te lezen (in het Engels) in de paper op de KIVI-EL website onder de Tab "Energieplan".

Refined document EnergyNL2050

Title of the document:

The EnergyNL2050 energy system analysis refined July 2022.

Subtitle:

Refinement and update of energy demand and renewable resources in 2050.

July 2022. Download the abstract here       Download the full rapport here.