Doe mee met de battle of the fields van KIVI. Denk mee aan oplossingen voor de energietransitie.

BATTLE OF THE FIELDS – welke sector brengt de grootste energiebesparing teweeg?

Intro

Dit jaar vieren wij het 175-jarig bestaan van het KIVI. Als thema voor dit lustrumjaar is gekozen voor Engineering Continuous Transition. Vanuit dit thema worden verschillende activiteiten georganiseerd met de leden, studenten, young engineers en scholieren. Het lustrumjaar wordt afgesloten met een groot interactief festival op 10 september voor een zo breed mogelijk publiek. Op de eerste dag van dit festival komen de groepen van de verschillende activiteiten terug met demonstraties of presentaties.

Voor de KIVI-leden worden er twee thema-activiteiten georganiseerd rond de thema’s Energietransitie en Waterstof. Wij dagen je hierbij uit om mee te denken over concepten en oplossingsrichtingen voor het eerste thema de Energietransitie; één van de grootste uitdagingen van deze tijd en zonder de hulp van ingenieurs niet te realiseren!!

In twee bijeenkomsten willen we samen aan de slag gaan met de Energietransitie. We gaan een zgn. ‘Battle of the fields’ organiseren waarin samengestelde teams vanuit zo veel mogelijk verschillende KIVI-afdelingen samen gaan nadenken over hoe de Energietransitie sneller en efficiënter kan worden gerealiseerd. Er worden 10 teams (2 keer 5 thema's) gemaakt, elk met hun eigen thema: industrie, transport, woningbouw, infrastructuur en utiliteitsbouw.

Het doel van deze challenge is om twee ideeën te genereren die de beste invulling geven om de Energietransitie sneller te verwezenlijken. Dit kan het beste gebeuren door ingenieurs uit verschillende vakgroepen en disciplines over één onderwerp te laten sparren vanuit hun verschillende achtergronden. Daarbij is het ook nog eens leuk voor alle deelnemers om veel meer te leren over de verschillende aspecten van de Energietransitie. Ieder team bestaat uit zes personen.

Opzet

Het hele traject

Deze challenge bestaat uit een traject van 2 avonden en een presentatie op het KIVI festival op 10 september. We verwachten dat iedereen die zich aanmeldt voor de challenge het hele traject meedoet en bijdraagt.

Sessie 1 op 31 maart 2022

Tijdens de eerste bijeenkomst over dit thema op 31 maart 2022, krijgen we eerst een inspirerende lezing door Ruud Veltenaar waardoor we uit onze comfort zone komen en vooral getriggerd worden om buiten de bekende paden te denken. We vormen teams, verdeeld over de verschillende aandachtsgebieden die je bij je opgave voor deze twee sessies hebt aangegeven, om een zo breed mogelijke aanpak van de verschillende velden mogelijk te maken.

Doel van sessie 1:

Aan het eind van deze eerste sessie heeft iedereen binnen zijn aandachtgebied een duidelijke vraag geformuleerd en gezamenlijk een eerste schets van een oplossing geformuleerd. Het is de bedoeling die vraag te onderzoeken en voor te bereiden vóór de tweede sessie.

Sessie 2 op 10 mei 2022

Tijdens de tweede bijeenkomst op 10 mei 2022, komen dezelfde groepen weer samen om met de antwoorden op de vragen samen een totaal presentatie te maken voor hun aandachtsgebied. Dit gebeurt in de vorm van een rondetafelgesprek waarin de raakvlakken tussen de verschillende velden worden besproken.

Doel van sessie 2:

Doel is om gezamenlijk tot de meest inspirerende oplossingen te komen voor een of meerdere problemen. Dat wordt dan samengevat in een pitch per aandachtsgebied en gepresenteerd aan een interdisciplinaire jury diezelfde avond.

De beste twee pitches mogen worden gepresenteerd op de eerste dag van het Engineering festival op 10 september 2022 in de aula van de TU Delft. Deze winnende teams worden ook voorgedragen voor een mogelijk interview door het KIVI-tijdschrift De Ingenieur.

Begeleiding tijdens de sessies

Tijdens de twee avonden zullen inhoudsexperts van Royal HaskoningDHV aanwezig zijn om kaders te scheppen en inhoudelijk aanwijzingen te kunnen geven.

Deelnemers

Inschrijving is open voor KIVI-leden van alle afdelingen. Het lijkt ons mooi om de groepjes zo divers mogelijk te houden en zullen daar bij onze indeling rekening mee houden. Maar, we kunnen in verband met het begeleiden van de groepen niet meer dan 60 deelnemers accepteren dus meld je snel aan en zet de dagen in je agenda.

Dagindeling & details

Dag 1 op  31 maart 2022

Locatie: Royal HaskoningDHV Amersfoort

16:00 Inloop
16:30 Lezing door Ruud Veltenaar
17:30 Eten + nabespreken presentatie
18:30 Brainstormsessies per discipline
20:30 Netwerk Borrel/fris
21:00 Einde

Dag 2 op 10 mei 2022

Locatie: Royal HaskoningDHV Amersfoort

16:00 Inloop
16:30 Bespreken van oplossingsrichtingen per groepje
17:30 Eten
18:30 Pitch voorbereiden
19:30 Pitchen per groepje
20:30 Netwerk Borrel/fris
21:00 Uitslag en afronding

Aanmelden

Aanmelden (voor deze bijeenkomst op 10 mei) kan nog via de rode button rechts.