Op een bijzonder zonnige oktoberzaterdag hadden bijna 60 KIVI-bestuurders de moeite genomen om naar het KIVI-gebouw af te reizen voor de jaarlijkse Besturendag.Na de opening door KIVI-directeur Micaela dos Ramos schetste Hoofdbestuurslid Diederik Samsom (portefeuille Maatschappelijke impact), een vergezicht over hoe een stad er qua duurzaamheid uit zal (kunnen) zien in 2030. Warmtepompen, zonnepanelen en elektrische auto's maken dan deel uit van het gewone dagelijkse leven. Qua recycling zal bijvoorbeeld de afvalbak waar alles in mag 12x per dag worden geleegd. Hoe anders was dat in 2009. Toen was er qua duurzaam energiebeleid weinig om trots op te zijn. Dit is er pas gekomen met het energieakkoord welke echter ook met scepsis werd ontvangen. Moesten de eerste windmolenparken nog met veel subsidie worden opgestart, thans is het heel gewoon om 500 megawatt fabrieken op te zetten. Kortom de energietransitie is een ware energierevolutie! De beste bijdrage die we kunnen leveren op weg naar een schonere toekomst is investeren in onderzoek en onderwijs. KIVI kan een rol spelen bij deze nieuwe innovatie. Samen met anderen moeten we meer naar buiten treden.Jasper van Alten (coördinator thema's) gaf een toelichting over de stand van zaken m.b.t. het Jaarthema KIVI en Circulaire Economie. Voor het eerst is gekozen voor een jaarthema dat twee jaar zou beslaan. Gebleken is dat er in 2017 veel is georganiseerd (ook door de diverse afdelingen), maar dat dit in 2018 minder is geworden. Wel zijn er veel besprekingen geweest met mensen uit het veld en heeft KIVI zijn maatschappelijke relevantie kunnen tonen door te participeren, bijvoorbeeld in de Regiodeal in Oost-Nederland. Ook wordt gewerkt aan een hub. Kennis en ervaring zou meer gedeeld kunnen worden via de KIVI-website. Tenslotte onthult hij het nieuwe jaarthema voor 2019. Dit wordt energie: Moving Away From Fossil Fuels. Groningen is hierbij voorloper. Hoe kan het KIVI concreet helpen en welk perspectief kunnen we bieden? De afdelingen zullen ook in 2019 weer actief bij het jaarthema betrokken worden.Na de lunch gaven Vice President Pieter Swart en Ledenraadslid Marc Lambriks een update van de stand van zaken over het nieuwe besturingsmodel voor het KIVI. Begin juli waren reeds de Terms of Reference rondgestuurd. Vele reacties van de diverse bestuursleden zijn ontvangen. Tijdens de Besturendag werd gebruik gemaakt van de Mentimeter waarbij de aanwezigen een aantal vragen en stellingen werden voorgelegd waar zij hun mening over konden geven. Het volledige voorstel voor een nieuw besturingsmodel wordt gepresenteerd in de Ledenraad van december en zo mogelijk ter stemming worden voorgelegd in de Ledenraad in de zomer van 2019.

 

Doordat bovengenoemd onderwerp enigszins uitliep gaven afdelingsvoorzitters Jan van Kessel (Offshore Techniek) en Toon Buddingh (Techniek Maatschappij & Economie) een verkorte presentatie hoe samenwerking tussen afdelingen maatschappelijke impact kan hebben. De volledige presentatie is hieronder te downloaden.

Daarna was het de beurt aan de workshops. Drie workshops waren voorbereid, de deelnemers konden elk aan twee deelnemen:
- Workshop 1 “OPD, wat is het en wat kan ik er mee?” o.l.v. Isaac Aligbeh
- Workshop 2 “Hoe kan ik mijn afdeling verbeteren?” o.l.v. Pieter Swart
- Workshop 3 “KIVI crowd writing initiatief” o.l.v. Toon Buddingh

   

Bij de terugkoppeling gaf Toon aan er in beide workshops via vragen met de mentimeter veel informatie is verzameld en een structuur is opgesteld om verder mee door te gaan.
Pieter meldde dat tijdens zijn workshops allerlei suggesties waren gedaan over met name de promotie van activiteiten. Daarbij zou meer gebruik gemaakt moeten worden van bijvoorbeeld webinars, social media of het KIVI YouTube kanaal. Hierbij werd als voorbeeld aangehaald een Facebookpagina waar berichten van het KIVI worden verzameld en die onder de aandacht worden gebracht van een groot aantal politici. Daarnaast is er (te) weinig contact met de jongste doelgroep (studenten). Een overzicht was getoond van aantallen deelnemers bij activiteiten. Daarbij werd aangetekend dat er ook activiteiten zijn (bijv. bezoeken aan bouwobjecten) waar maar een gelimiteerd aantal deelnemers kan worden toegelaten. Het grote aantal niet-leden bij KIVI-activiteiten is opvallend. Daar zou mogelijk ledenwinst geboekt kunnen worden.
Tenslotte zei Isaac dat in zijn workshop nog eens bleek dat de OPD een nuttige tool is om de competentieontwikkeling te monitoren. Meer informatie over de OPD is te vinden op de website.

Al met al wederom een geslaagde Besturendag!

Download hieronder de presentaties (voor zover beschikbaar):
- Presentatie Jaarthema KIVI en Circulaire Economie en toelichting op Jaarthema 2019
- Presentatie Update KIVI Nieuw Besturingsmodel
- Resultaten Mentimeter bij Presentatie Update Nieuw Besturingsmodel
- Presentatie voorbeeld hoe samenwerking tussen afdelingen maatschappelijk impact kan hebben
- Presentatie Workshop "Hoe kan ik mijn afdeling verbeteren?"
- Resultaten Mentimeter bij Workshop "KIVI crowd writing initiatief" eerste ronde
- Resultaten Mentimeter bij Workshop "KIVI crowd writing initiatief" tweede ronde

Programma

 -  uur Inloop met koffie
 -  uur Opening door Micaela dos Ramos
 -  uur Presentatie Diederik Samsom: “Noodzaak van Techniek voor een Duurzame Samenleving”
 -  uur Presentatie Karel Luyben: “Techniek in de 21ste Eeuw”
 -  uur Early lunch
 -  uur Update KIVI Nieuw besturingsmodel door Pieter Swart en Marc Lambriks (mobiel bij de hand!)
 -  uur Presentatie voorbeeld hoe samenwerking tussen afdelingen maatschappelijke impact kan hebben door Jan
 -  uur Uitleg workshops door Micaela dos Ramos
 -  uur Workshops 1, 2 of 3 - break out sessies
 -  uur Coffee break
 -  uur Workshops 1, 2 of 3 - break out sessies
 -  uur Startups pitches in de zaal
 -  uur Netwerkborrel