Hoe geven we een leven lang ontwikkelen vorm?

Het seminar getiteld "Continue professionele ontwikkeling in een wereld in transformatie" wordt geleid door Alexander Rinnooy Kan. Dit seminar is erop gericht om samen in het technisch werkveld nieuwe stappen te maken in het nadenken hoe innovativiteit en leven lang ontwikkelen van onze professionals gestimuleerd en vormgegeven kan worden. Zowel in de context van de organisatie als vanuit het persoonlijk perspectief. Daarvoor willen wij vanuit verschillende technische disciplines naar dit onderwerp kijken, met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en het hoger onderwijs samen. Vanuit een integrale benadering willen wij ook aspecten van regelgeving en opdrachtgeverschap adresseren. Tevens willen we kijken hoe professionele kwalificaties hier een plek in hebben.
 
De achtergrond is eigenlijk simpel: De enorme snelheid van technologische ontwikkelingen, onze zorg voor duurzaamheid en de grote impact van digitalisering in alle technische disciplines en de samenleving, vragen om een visie op de doorlopende ontwikkeling van competenties van professionals in ons werkveld. Het vraagt ook om het voeren van regie op kennis en competenties binnen organisaties. Tegelijkertijd is er het persoonlijke groeipad dat niet altijd meer een leven lang meeloopt met een organisatie. Dat kan soms op gespannen voet staan met elkaar. Daarnaast is er de vraag over de rol van het hoger onderwijs.

Alexander Rinnooy Kan zal ons helpen gezichtspunten te verdiepen, de verschillende visies te verbinden en vervolgstappen definiëren.
Met medewerking van onder meer: Michèle Blom (DG Rijkswaterstaat), Peter Werkhoven (CSO TNO), Peter Baillière (VP HR ASML), Sander den Blanken (Directeur Bam Infraconsult), Raymond van Hattem (HR Directeur ProRail), David Roodenburg (Manager Tender & Products Huisman), Peter Wieringa (Vice Rector TU Delft) en Do Blankestijn (Voorzitter HBO Domein Engineering).
Het seminar vindt plaats van 10.00-14.00 uur bij KIVI aan de Prinsessegracht 23 te Den Haag.

Afbeeldingsresultaat voor alexander rinnooy kan

 

 

Programma

 -  uur Start