Op 14 oktober zal er een extra ledenraad plaatsvinden.

Vanwege corona zal dit digitaal plaatsvinden. Na aanmelding krijgt u een link toegemaild.