Deze extra ledenraadsvergadering zal online plaatsvinden op 27 juni 2022, aanvang 19.00 uur.

Vanaf 18.30 uur is de virtuele zaal open en kan men kennis maken met kandidaat President Jacolien Eijer-de Jong.

De vergaderagenda ziet er als volgt uit:
1.     Opening en mededeling door de vicepresident Toon Buddingh
2.     KIVI-statuten, ter besluit
3.     Benoeming nieuwe president
4.     Sluiting