Een viertal kennis- en discussiebijeenkomsten voor leden van de ledenraad en vertegenwoordigers en leden van de afdelingen.

Onderwerpen o.m:

  • Wat is het bestaansrecht van KIVI? Wat zouden de diensten en activiteiten van KIVI moeten zijn?
  • Wat is er de afgelopen jaren wel en niet goed gegaan binnen KIVI?
  • Welke ideeën zijn er over de inrichting van de organisatie (KIVI breed) en over de manier waarop er wordt samengewerkt?
  • Wat zijn de meest kansrijke activiteiten die KIVI in de komende jaren kan uitvoeren?

Andere bijeenkomsten zijn: