Lancering KIVI-leerstoel Maintenance

Onderhoud is aan het veranderen. Van conservatief en traditioneel gaat het naar een innovatieve, high tech activiteit met nieuwe businessmodellen. Aldus prof.dr.ir. Tiedo Tinga bij de toekenning van de titel KIVI Chair aan zijn hoogleraarschap Dynamics Based Maintenance.

‘We willen uitmuntend onderzoek rond het maatschappelijk belangrijke thema van onderhoud verbinden met de beroepspraktijk’. Zo omschreef KIVI-directeur Micaela dos Ramos het doel van de KIVI Chair. Eerder verbond het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs zijn naam aan de leerstoel Big Data Science van hoogleraar Geert-Jan Houben aan de TU Delft en het lectoraat Architecture in Health van Masi Mohammadi aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Lees het volledige artikel op de website van De Ingenieur.


Een probleem / uitdaging indienen? Dat kan hier: www.utwente.nl/en/et/ms3/research-chairs/dbm/kivi/


Presentatie Richard Ruitenburg

Omschrijving

Vanwege de relevantie van het vakgebied Maintenance en de bijdrage hieraan van de leerstoel Dynamics Based Maintenance van professor Tiedo Tinga heeft het KIVI besloten om haar naam te verbinden aan deze leerstoel. Het doel van de KIVI-leerstoel is om verbinding te leggen tussen onderhoud in de praktijk van de Nederlandse industrie en het wetenschappelijk onderzoek op onderwerpen als predictive maintenance, structural health monitoring, condition based maintenance, asset life cycle management, supply chain management en wireless sensor networks.

In vrijwel alle sectoren van de industrie leidt het falen van constructies, systemen, machines en apparaten tot uitval van functies, stoppen van vervoermiddelen of stilvallen van de productie. Dit mondt veelal uit in hoge kosten of grote consequenties voor comfort, veiligheid of milieu. Om die reden wordt steeds meer preventief onderhoud uitgevoerd, om daarmee te voorkomen dat het falen optreedt. Waar in het verleden preventief onderhoud veelal werd gebaseerd op ervaring, is in het laatste decennium een enorme omslag gemaakt naar predictive maintenance. Het inzicht dat beter en slimmer onderhoud grote voordelen op kan leveren, in combinatie met een hele serie technologische ontwikkelingen, heeft ervoor gezorgd dat storingen aan systemen voorspeld kunnen worden en dat just-in-time maintenance mogelijk wordt: onderhoudsacties worden uitgesteld tot ze echt noodzakelijk zijn, waarmee zowel het falen als het te vroeg vervangen voorkomen wordt.

Tijdens de lanceringsbijeenkomst die op woensdag 1 februari 2017 wordt georganiseerd zal professor Tinga de leerstoel en het daaraan gekoppelde onderzoek en onderwijs introduceren. Tevens zal hij aangeven hoe de KIVI-leerstoel zal worden ingevuld, waarbij wordt gezocht naar een directe (en wederzijdse) interactie tussen de leerstoel en de KIVI-ingenieurs in de praktijk.

Spreker(s)

- Prof. dr. ir. Tiedo Tinga, Hoogleraar Dynamics Based Maintenance, Universiteit Twente en Hoogleraar Life Cycle Management, Nederlandse Defensie Academie

- Ing. Mustafa Amhaouch, Lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA

- Dr. ir. Richard Loendersloot, Assistant Professor Dynamics Based Maintenance Group, Universiteit Twente

- Prof. dr. ir. Leo van Dongen, Dutch Institute of World Class Maintenance, Chief Technology Officer NS en Universiteit Twente

- Dr. ir. Nirvana Meratnia, Associate Professor Pervasive Systems Group, Universiteit Twente

- Prof. dr. Henk Zijm, Hoogleraar Productie en Supply Chain Management, Universiteit Twente

Locatie

KIVI-gebouw

Naam en contactgegevens voor informatie

Elfride Dijkstra

kivi@utwente.nl

Inschrijven voor leden

Inschrijven