Omschrijving

Ledenraadsvergadering

Locatie

KIVI-gebouw

Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag

Naam en contactgegevens voor informatie

Yvonne Gijseman

secretariaatlr@kivi.nl