Omschrijving

Van 15 tot en met 19 januari 2018 organiseert Nederland circulair! de Week van de Circulaire Economie. KIVI doet mee door in gesprek te gaan over de geplande activiteiten in het kader van het jaarthema circulaire economie.

Afgelopen jaar stond circulaire economie als technisch-maatschappelijk thema centraal bij KIVI. Ook in 2018 is Circulaire Economie het KIVI-jaarthema. Na de meer exploratieve focus in 2017 zijn onze activiteiten in 2018 meer gericht op het realiseren van een circulaire economie. Hoe kan KIVI daar aan bijdragen?

Daarbij besteedt het KIVI extra aandacht aan het zichtbaar maken van aansprekende voorbeelden, gaat Circo aan het werk, wordt de KIVI Research Award Circular Economy uitgereikt (voorheen KIVI Speurwerkprijs), wordt een symposium over de kennishub circulaire economie georganiseerd samen met Circles (23 januari) en worden enkele circulaire deelthema’s verder uitgediept. Denk dan aan onderwerpen zoals:

- Plastics en recycling
- ICT voor de Circulaire Economie
- Retourlogistiek
- Onderwijs

Locatie

KIVI-gebouw

Naam en contactgegevens voor informatie

Jasper van Alten

jasper.vanalten@kivi.nl

Aanmelden via

Jasper van Alten

jasper.vanalten@kivi.nl

De uiterste inschrijfdatum is 11-01-2018