Tijdens deze bijeenkomst houdt president Joanne Meyboom een Nieuwjaarstoespraak en zal Folkert Bloembergen namens de lustrumcommissie een korte uiteenzetting geven over wat er allemaal te gebeuren staat in ons jubileumjaar.

Daarnaast testen graag jouw kennis over KIVI, techniek en 'De Ingenieur' in een KIVI Nieuwjaarsquiz. Wie kent KIVI het beste en wie gaat er deze editie met de prijs vandoor? En uiteraard heffen we virtueel het glas op een succesvol KIVI-jaar!