Afdeling Aerospace Engineering

De naam Aerospace Engineering is bewust gekozen om de vakafdeling uitnodigend te laten zijn voor zowel ingenieurs afkomstig van universiteiten als van hogescholen en op het gebied van zowel luchtvaart als van ruimtevaart. Het primaire doel van de nieuwe vakafdeling zal zijn het vak van lucht- en ruimtevaarttechnisch ingenieur stevig in de Nederlandse samenleving in te bedden.

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van KIVI Aerospace Engineering dan loopt het lidmaatschap via onze 'moederorganisatie'. Bij aanmelding voor het KIVI-lidmaatschap kun u zich tevens als lid van onze afdeling aanmelden.