Transportkunde en Logistiek - Enthousiaste bestuursleden

Het bestuur van de Afdeling Transportkunde en Logistiek is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur bestaat momenteel uit vijf bestuursleden. Wij werken nauw samen met het bestuur van het dispuut Transportkunde van de TU Delft. Wij streven ernaar om ca. 6 activiteiten per jaar te organiseren, o.a. in samenwerking met het Dispuut Transportkunde en andere afdelingen van KIVI.

De voornaamste taak van de nieuwe bestuursleden is het samen met de secretaris organiseren van bezoeken (1 - 2 per bestuurslid) aan bedrijven die zich met transport(techniek) en logistiek bezighouden. Verder kunnen zij voorstellen doen voor overige bijeenkomsten, zoals lezingen voor studenten en actieve leden. Dit jaar staat ook het lustrum van de afdeling op het programma. De activiteiten bieden de ruimte om interessante en actuele onderwerpen te behandelen, kennis uit te wisselen en te netwerken.

De site www.kivi.nl/tr verschaft nadere informatie over onze afdeling!

Het bestuurswerk vraagt niet (te) veel tijd, geeft uiteraard veel voldoening, en opent nieuwe werkvelden en contacten.

De voornaamste reden voor uitbreiding van het bestuur is de bestuursvernieuwing die thans binnen het KIVI plaatsheeft. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris dr. Jaap Vleugel, e. j.m.vleugel@tudelft.nl.