Na een oproep in de branche om een betere bestemming te ontwikkelen voor de verwerking van luiers heeft ARN in samenwerking met Elsinga Beleidsplanning & Innovatie dit omarmd. Het resultaat is een uniek project.
Sinds de opening in september 2021 verwerkt ARN 15.000 ton luiers per jaar, als eerste in de wereld die dit op deze wijze doet. Wordt de methode ook als recycling beoordeeld? In de tweede herziening van het Landelijk Afvalbeheer Plan 3 wordt in sectorplan 84 luierrecycling gesteld dat de luierstroom een van de monostromen is, waarvoor recycling wenselijk en technisch mogelijk is. In het LAP3 wordt het kader aangegeven wat recycling van luiers is. De verwerkingsmethode bij ARN past binnen deze nieuwe kaders.

Vanuit bedrijfskunde optiek kijken wij vooral naar de managerial en operationele zaken van de bedrijven.

Wij hebben ARN gevraagd de volgende aspecten te belichten:

  • welke business cases heeft u gemaakt voordat de LRI kon worden gerealiseerd,
  • welke moeilijke keuzes heeft u moeten maken,
  • hoe bent u er in geslaagd een verdienmodel op te zetten,
  • welke milieu aspecten hebben een rol gespeeld,
  • wat zijn achteraf gezien de leermomenten geweest,
  • hoe risicovol was dit initiatief,
  • wanneer verwacht u dat de gehele keten meedoet.

Onze gastheer voor deze dag is de heer Jacob Vermeulen, manager Resources & Logistics.

 Programma:

14.00 uur    Ontvangst in de bezoekersruimte met koffie/thee     

                    Presentatie door Jacob Vermeulen

15.00 uur     Bezoek aan de LRI

16.00 uur    Gelegenheid tot napraten met een frisje en een blokje kaas

17.00 uur    Afsluiting

Na aanmelding ontvangt u een routebeschrijving. Er zijn 2 ingangen, en veel navigatiesystemen leiden naar de vrachtwageningang in plaats van de bezoekersingang. Wilt u eigen PBM’s, en dan met name veiligheidsschoenen, meebrengen? Helmen is geen probleem. 

Wij willen de gastheer maximaal inzicht geven in de groep die gaat komen. Vandaar dat wij u vragen bij de aanmelding aan te geven: uw actuele werkgever, geboortedatum en kentekennummer, zodat alle gasten bij de portier kunnen worden aangemeld. Dan hoeft niet iedereen zich individueel in te schrijven en te legitimeren, dat scheelt veel tijd aan de poort.

Informatie:

Ir. Lon J.M. van der Zon; e. lonvanderzon@ziggo.nl, t. 06 5064 1845

Meer info:

https://www.arnbv.nl/over-arn/luierrecycling

https://www.youtube.com/watch?v=jNgfnC0DfVg

Wij nodigen onze BK leden expliciet uit om activiteiten en bedrijfsbezoeken mee te organiseren, als nieuw bestuurslid of medeorganisator van bedrijfsbezoeken in de eigen regio. 

Wilt u mee organiseren dan graag ook een mailtje naar lonvanderzon@ziggo.nl.