In de periode 2015-2018 hebben wij middels excursies en twee symposia aandacht besteed voor het terughalen van Maak Industrie naar Nederland, het z.g. ReShoren.
Nu vragen wij uw aandacht voor een voorbeeld van zeer innovatief Nederlands ondernemerschap in de Maakindustrie,  -Quooker-,  een bedrijf dat zich door continu product vernieuwen met Nederland wil blijven verbinden; ‘OnShoring’ dus.  Zeer recent vroeg Quooker weer via een mediacampagne  aandacht voor haar laatste nieuwe product features.
Anders dan bij het ontwikkelen van App’s, kan echte product innovatie vaak een lang en moeizaam proces zijn. De lange weg naar de huidige Quooker activiteit is daar een schoolvoorbeeld van.
In de Quooker komen veel aspecten van product ontwikkeling tezamen, zoals stroming- en warmte leer, fijn mechanica, materiaalkunde, elektronica, ergonomie, design for  fabrication and installation en ga zo maar door.
De heer Peteri sr. startte begin jaren zeventig in de garage van zijn woonhuis met de ontwikkeling van dit door hem bedacht concept. Een tiental jaren later werden de eerste producten op de markt gebracht.

Tegenwoordig zetten twee zonen Peteri het bedrijf van hun vader zeer voortvarend voort, zij zullen daartoe hun beleid toelichten.

Wij hebben onze Gastvrouwe gevraagd om tijdens dit bezoek vooral aandacht te besteden aan de redenen voor ‘OnShoring’ in Nederland. In dit bijzondere geval is er gevraagd om aandacht te geven aan het vaak moeizame innovatie proces dat aan het succes van de heer Peteri sr. vooraf ging. Dit als les en aansporing voor jonge technici om de stap naar uitvinder zeker niet te mijden, maar vooraf wel te wijzen op de volharding en de grote offers die men bereid moet zijn om daarvoor op te brengen.

 Check de stelling: “Off shoring van Maakindustrie is doorgaans een teken van onmacht”

Start: 14.00 uur
- Introductie bedrijf Quooker
- Toelichting product concept en productprogramma
- Overzicht van het Product innovatieproces
- Motivatie OnShoring
- Organisatie van het productie proces
- De marketing van de Quooker
Rondleiding in productie en warehousing
Afsluiting met borrel: 17.00 uur

Gastvrouwe: mevrouw Isabel Salomons

 

Programma

 -  uur inloop
 -  uur bedrijfsbezoek