In verband met de negatieve ontwikkeling van het coronavirus heeft gastheer Van Beest er voor gekozen om alle bezoeken aan de fabriek die niet persé noodzakelijk zijn te cancelen. Men doet dit dit uit zorg voor de bezoekers, haar personeel en de continuïteit van de onderneming.
 

Met actueel thema: “Behoud Maakindustrie”. OnShoring in het licht van Robotisering

Alweer drie jaar terug hield KIVI Bedrijfskunde-Zuid haar laatste symposium rondom het thema ReShoring en OnShoring Maakindustrie. De belangrijkste conclusies was: Voor het succesvol terughalen van Maakindustrie is meer nodig dan alleen het terughalen van al de eerdere productiemiddelen. ReShoring vereist doorgaans een drastische omstelling van de processen. Zo werden als succesvoorwaarden genoemd de introductie van nieuwe concepten zoals TQM, gebruikmaken van sociale programma’s, automatisering c.q. robotisering en QRM. Wij hebben u toen beloofd om deze boodschap met excursies te schragen.

Immers ReShore praktijkvoorbeelden overtuigen nog het sterkst. Zo hebben wij inmiddels bezocht: Omron met TQM, Ferro-Fix met Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Interfocos met QRM, Emerson koos voor productie dichter op de markt en Capi slaagde met inzetten op Robotisering. Door deze acties slaagden deze bedrijven om hun productie vanuit het oosten terug te halen.

Een aansprekend voorbeeld van Robotisering biedt Van Beest. Fabrikant Van Beest is wereldspeler op de markt van hoogwaardige kwaliteitsaccessoires voor toepassingen als hijsen, sjorren en mooring (verankering). Een aantal jaar terug heeft Van Beest zijn processen omgevormd om te voldoen aan de voorwaarden om haar productie voor Nederland te behouden. Daartoe laat men al de productiestappen door Robots uitvoeren. Van Beest kan gelijk Emerson, dicht op haar markt (o.a. bagger en offshore) blijven produceren en de prijsvechters achter zich laten.

Tijdens dit bezoek zal de directie u uitleggen hoe men dit bereikt heeft, en waarom een concurrerende kostprijs weliswaar belangrijk is, maar niet allesbepalend voor productie in Sliedrecht. Er wordt veel extra voordeel behaald op onder anderen kwaliteit, flexibiliteit, beheersbaarheid, time to market, logistiek en vermogensbeslag. Last but not least bereikt men grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de individuele medewerkers bij het product. Van Beest laat zien dat behoud van Nederlandse Maakindustrie niet alleen kan, maar ook vanwege kwaliteit en flexibiliteit een “must” is.

Manager overtuig u zelf, laat u informeren hoe Van Beest groeit door invoering van consequente en consistente Robotica.

Check mijn stelling: “Vlucht van maakindustrie in OffShoring is doorgaans een teken van zwakte”.

En…..beste KIVI-leden bedenk wel: Zonder Maakindustrie geen ingenieurs!


Programma

Inloop: 13.30 uur

Start: 14.00 uur
- Introductie Van Beest Group B.V.
- Presentatie Automatisering en Robotica binnen Van Beest en ervaringen daarbij
- Gastspreker Total Productivity; Nut en noodzaak van Redesign productieprocessen ter behoud en terughalen Maakindustrie voor de bv Nederland
- Rondleiding in productie

16.00 uur Afsluiting met gelegenheid tot napraten

16.30 uur Afsluiting en Vertrek


Gastheer en inleider
Hendrik Kok en collega’s


Informatie
Paul van Bers, e-mail pvanbers@telfort.nl, tel: 06 10.766.266