De aanleg van de nieuwe N69 maakt deel uit van het project Grenscorridor N69. Grenscorridor N69 is een integrale opgave die bestaat uit een maatregelenpakket om de al tientallen jaren durende leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblematiek in het gebied op te lossen. Al tientallen jaren zien de dorpen in het grenscorridorgebied o.a. vrachtwagens dwars door hun dorpen rijden, hebben ze te maken met sluipverkeer en opstoppingen. Er komt nu een oplossing voor regionaal en lokaal verkeer én de ruimtelijke kwaliteit van het gebied wordt tegelijkertijd verbeterd.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Een nieuwe N69  (Westparallel)
  2. Aanvullende maatregelen tegen sluipverkeer (Nulplus maatregelen)
  3. Verbeteringen voor natuur, water, landschap, landbouw en recreatie (Gebiedsimpuls)

De provincie Noord-Brabant als opdrachtgever en aannemer Boskalis zijn bereid gevonden om ons te ontvangen en een lezing te verzorgen over de voorgeschiedenis en de uitvoering van de aanleg van de nieuwe N69. De lezing zal uit twee delen bestaan:

  • De Provincie Noord-Brabant geeft toelichting op de voorgeschiedenis en hoe zij tot een globaal ontwerp is gekomen
  • Boskalis licht toe hoe ze dat gaan uitvoeren en de vertaling die is gemaakt naar het uitgewerkte ontwerp, kansen, slimmigheden, innovaties, duurzaamheid, planning etc.

Rond de presentaties bestaat de mogelijkheid om in het informatiecentrum rond te kijken.

De contactpersoon voor deze activiteit van Bouw- en Waterbouwkunde Zuid is Paul Migchielsen (paul.migchielsen@tiscali.nl)

Programma

 -  uur Ontvangst
 -  uur Presentaties
 -  uur Afsluiting en mogelijkheid tot bezoek informatiecentrum