Beste leden van de KIVI afdeling Bouw- en Waterbouwkunde,

Heel graag willen wij als bestuur al onze leden van de afdeling nog directer betrekken bij onze mooie afdeling KIVI Bouw- en waterbouwkunde.
Vandaar deze persoonlijke oproep aan u!

1 Oproep ALV
Hierbij nodigt het voltallige bestuur van de afdeling Bouw- en Waterbouwkunde u van harte uit om aanwezig te zijn bij onze Algemene Leden Vergadering op maandag 12 november a.s. van 18:00 – 18:30 uur in Den Haag in het KIVI gebouw in De Grote Zaal.

Aansluitend aan deze ALV hebben we meteen ook weer onze zeer geanimeerde bestuursvergadering waarin ontwikkelingen in het vakgebied worden gedeeld met elkaar. Als u zich aanmeldt voor de ALV bent u natuurlijk ook van harte welkom bij deze bestuursvergadering waar u uw ideeën kunt inbrengen.

De bestuursvergadering begint om 18:30 uur en duurt tot 20:30 uur.
We serveren altijd een heerlijk glas wijn en lekker eten.

2 Oproep voor een nieuw ledenraadslid
Hierbij doen wij tevens een oproep aan u – als lid van onze afdeling - om namens Bouw- en Waterbouwkunde zitting te nemen in ons hoogste en belangrijkste orgaan van de verenging: De Ledenraad.

Vanwege de nieuwe strengere bestuursregels van KIVI is deze vacature ontstaan.
De Ledenraad vertegenwoordigt al onze 20.000 leden van KIVI. De Ledenraad stelt het beleid van de vereniging vast en controleert het Hoofdbestuur. Elke afdeling vaardigt één vertegenwoordiger af in de Ledenraad; daarnaast zijn er tien vrije zetels. Leden van de Ledenraad worden voor een periode van drie jaar gekozen en zijn voor één aansluitende periode herbenoembaar. De Ledenraad vergadert twee keer per jaar. Een functie in de Ledenraad is onbezoldigd.

Voor meer informatie mag je gerust ook even bellen met mij - Ernst Oosterveld vice voorzitter (0653304692) - of Defne Osmanoglou secretaris (065251254) of het KIVI bureau (070 391 99 00).

In afwachting van je reactie aan onze secretaris (bw@kivi.nl).

Met vriendelijke groet,
Ernst Oosterveld, Vice voorzitter Bouw- en Waterbouwkunde
 

Locatie

KIVI gebouw

Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag

Organisator

Bouw- en Waterbouwkunde

Naam en contactgegevens voor informatie

Ernst Oosterveld, vice voorzitter Bouw- en Waterbouwkunde

ernst.oosterveld@tauw.com

Bestuur afdeling Bouw- en Waterbouwkunde

Over de KIVI Ledenraad

Programma

 -  uur Algemene Leden Vergadering
 -  uur Bestuursvergadering Bouw- en Waterbouwkunde