UITNODIGING

De extreme hoogwatergebeurtenis in juli leidde tot een catastrofe in de buurlanden Duitsland en België. In Nederland vielen geen slachtoffers, maar was de schade in het Zuiden groot. Moeten we ons instellen op frequenter voorkomen van extreem weer? Zijn onze fysieke infrastructuur, onze ruimtelijke ordening en ons crisismanagement hiervoor toegerust? Was er interactie tussen de COVID-pandemie en de hoogwatercrisis?

Een Task Force Fact Finding Hoogwater 2021 heeft zich de afgelopen weken geworpen op het zo spoedig mogelijk verzamelen van gegevens om het opgetreden hoogwater zo goed mogelijk te kunnen beschrijven, en daarmee de kennis te bundelen voor een grondige analyse, basis voor het voortgaand ontwikkelen en borgen van onze waterveiligheid in de komende decennia. Aan de Task Force is onder de paraplu van het ENW bijgedragen door een groot aantal universiteiten en kennisinstellingen, waaronder TU Delft, Deltares, HKV, KNMI, Erasmus-MC, WUR, IVM-VU, UU, UT. De concept-rapportage wordt op dit symposium gepresenteerd. 

                     Sluis Sambeek tijdens hoogwater, 17 juli 2021

PROGRAMMA

  • Opening en welkom                                      Dagvoorzitter
  • ENW en Hoogwater 2021                             Voorzitter ENW
  • Taakomschrijving Task Force en aanpak      Projectleiding 
  • Presentatie concept resultaat per werkpakket

1. Meteorologie/hydrologie                Leiding WP1

2. Riviersysteem                                Leiding WP2

3. Waterkeringen                               Leiding WP3

4. Schade                                          Leiding WP4

5. Evacutaties en crisisbeheersing   Leiding WP5

6. Gezondheidseffecten                   Leiding WP6

7. Internationale context                  Leiding WP7

  • O&A                                                            Dagvoorzitter
  • Doorkijk vervolgtraject                                Projectleiding
  • Sluiting                                                        Dagvoorzitter

DEELNAME EN REGISTRATIE

Deelname aan dit online symposium is mogelijk door registratie via onderstaande link. 

Registratie is mogelijk tot maandag 6 september 12:00 uur. Van registratie ontvangt u een bevestiging. De link voor deelname aan het symposium ontvangt u op maandag 6 september.  

Klik hier voor registratie of ontvangst Rapport Task Force