Klik hier om de opname terug te kijken. De presentaties staan onder ‘Documenten’

KIVI Webinar

Deel 4 uit de Webiserie:

“Hoe de (water)bouw zich digitaal een weg baant door deze coronastorm”

Een ingenieuze online (water)bouw ontmoeting met:

Arjan Hamoen-Kleerekooper (Project manager, Eneco)

&

Erik Zigterman (Project Directeur, Royal HaskoningDHV)

Hoe gaan markt- en publieke partijen samen door in tijden van Corona?

Webinar 4 van 4 met als titel:

“Opwekken duurzame energie op waterkeringen”

          

 

Webinar 4: Opwekken duurzame energie op waterkeringen

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor alweer de vierde en voorlopig laatste unieke KIVI Webinar uit de Webiserie over hoe de wereld van (water)bouwen de Coronastorm trotseert.

Dit keer over de ontwikkeling van windparken op onze waterstaatskeringen. Eneco werkt samen met RoyalhaskoningDHV in opdracht van Rijkswaterstaat aan de ontwikkeling van een windpark op de Tweede Maasvlaktekering. Arjan Hamoen-Kleerekooper (Project manager, Eneco) en Erik Zigterman (Project Directeur, Royal HaskoningDHV) zullen u meenemen hoe de ontwikkeling van het windpark op de Maasvlakte 2 kering doorgaat ondanks de Coronacrisis en geven een breder perspectief hoe opwekken van windenergie op de waterstaatskeringen kan bijdragen aan de energie transitie. De webinar wordt voorgezeten door Katheleen Poels (Directeur Business Development Water NL, Royal HaskoningDHV).

Arjan Hamoen-Kleerekooper is Project manager Aanbesteding en Realisatie voor het Windpark Maasvlakte 2. Hij staat ervoor aan de lat dat in 2023 op de zeewering van de Tweede Maasvlakte het grootste onshore windpark van Eneco gaat draaien, goed voor 416 GWh aan groene stroom. In 2022 verwacht Eneco te beginnen met de voorbereidingen van de bouw van het windpark op de buitenrand van de Tweede Maasvlakte. Het nieuwe windpark moet uiterlijk in 2023 voor een looptijd van 25 jaar duurzame energie kan gaan leveren. Ongeveer 416 GWh aan groene stroom zal opgewekt worden voor Rijkswaterstaat, vergelijkbaar met het verbruik van 138.000 huishoudens. Dit draagt bij aan de doelstelling in Nederland om in 2030 70% van ons elektriciteitsverbruik uit duurzame bronnen te halen.

De locatie van het windpark maakt het ontwerp en de bouw uitdagend. Een aantal windturbines worden in het dijklichaam (harde zeewering) gerealiseerd en aantal komen op het strand (zachte zeewering) te staan. Hierbij moet o.a. rekening gehouden worden met de waterveiligheid, bereikbaarheid en logistiek rond de turbinelocaties. Ook de belangen van het Havenbedrijf, Rijkswaterstaat als afnemer en beheerder en andere gebruikers van de Tweede Maasvlakte en het strand moeten meegenomen worden in het ontwerp en bij de uitvoering. Hier willen we tijdens de webinar meer inzichten in geven.

Erik Zigterman is Project Directeur Wind Energie bij Royal HaskoningDHV. Hij stuurt het team aan dat Eneco ondersteunt bij de realisatie met innovatief funderingsontwerp en advies over waterveiligheid, logistiek, HSE en contracting. RHDHV heeft reeds in de tenderfase Eneco ondersteund met het ontwerp van de fundering en de grondwerkzaamheden, input voor het garanderen van de waterveiligheid en adviezen met betrekking tot logistiek, HSE en contracting. Op de harde zeewering is een innovatieve funderingsoplossing bedacht waarbij de fundering op een terp tegen het dijklichaam aan gerealiseerd wordt. Op de zachte zeewering is voor een funderingsoplossing met monopiles gekozen. Deze ontwerpkeuzes en de overige ondersteuning door RHDHV hebben er toe bijgedragen dat Eneco de realisatie van dit windpark gegund heeft gekregen.

Om het windpark in 2023 op te leveren moet nu een intensief proces doorlopen worden waarbij alle ontwerpdisciplines samen moeten werken en afstemming met vergunningverleners,  belanghebbenden en de opdrachtgever van groot belang zijn. Hierover vertellen we graag meer tijdens de webinar.

Katheleen Poels is dit keer uw gastvrouw en moderator. Katheleen is Business Development Director Water Nederland bij Royal HaskoningDHV en lid van de watercommissie van NL Ingenieurs. Ze coördineert en ondersteunt verkoopactiviteiten binnen de verschillende units en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van accountmanagement en het ontwikkelen van relaties met klanten en partners in Nederland.

 

Het Programma

19:45 -  20:00 uur  Digitale inloop 

20:00 - 20:05 uur  Welkom door KIVI en webinar voorzitter

20:05 - 20:25 uur  Presentatie Eneco                                                      Arjan Hamoen-Kleerekooper

20:25 - 20:45 uur  Presentatie Royal HaskoningDHV                              Erik Zigterman

20:45 - 20:55 uur  Vragen en discussie

20:55 - 21:00 uur  Afsluiting

 

Uw planning voor de volgende webinars
3de Webinar     9 juli 2020         Met Rijkswaterstaat en Van Oord
4de Webinar     16 juli 2020       Met Eneco en Royal HaskoningDHV

Aanmelding: via de website.

Maximaal aantal deelnemers via het Teams online platform is onbeperkt.

Rond 14 juli ontvangt u een e-mail met een link voor de online deelname op 16 juli 20.00 uur.

Kosten: Geen kosten.

 

Met vriendelijke groet,

Organiserend comité:

Ernst Oosterveld         Vicevoorzitter / Penningmeester KIVI B&W en Projectmanager TAUW

Defne Osmanoglou     Secretaris KIVI B&W en Waterbouwkundig ingenieur Rijkswaterstaat

Matthijs Bos                Programmacommissaris KIVI B&W en Waterbouwkundig ingenieur RHDHV

Teun Jager                  Programmacommissaris KIVI B&W en Waterbouwkundig ingenieur Van Oord

Laurens Visser            Bestuurslid KIVI B&W en voorzitter Practische Studie TU Delft (Studiever. Civiele Techniek)