Omschrijving

De Maasdijken moeten worden aangepakt. Na de overstromingen in 1993 en 1995 zijn op veel plaatsen in Limburg (nood)keringen aangelegd, deels in de veronderstelling dat het tijdelijke maatregelen betroffen. De noodkeringen zijn in het winterbed van de Maas aangelegd, om bebouwing te beschermen.

De waterkeringen in de Maasvallei kregen met de gewijzigde Waterwet, die op 1 januari 2017 in werking trad, dezelfde status als alle andere primaire waterkeringen in Nederland. Een reuze opgave in de noordelijke Maasvallei om te voldoen aan de waterveiligheidsopgave als gevolg van de nieuwe normering en de klimaatverandering.

Eén van de vijf locaties met urgente dijkversterkingen vormt het gebied in Arcen. Naast de noodzakelijke dijkverlegging, de inrichting van het bergingsgebied, vindt de dijkversterking plaats zodanig dat de dijken direct op de goede plaatst worden gelegd en versterkt.

De excursie start met een toelichting van het Waterschap Limburg over de noodzaak van een veilige en aantrekkelijke Maasvallei. Zo gaat de landschapsarchitect in op de meanderende Maas in de Maasvallei wat beperkingen en kansen biedt voor de omgeving. Daarna volgt een toelichting over de benodigde dijkversterking van dijktraject Arcen en de innovaties in waterkeringen die nodig zijn om aan de waterveiligheidsopgave te voldoen.

Na afloop van de excursie bent u helemaal op de hoogte van de regionale opgave in de Noordelijke Maasvallei, als ook van de nieuwste technische ontwikkelingen binnen het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor dit gebied.

Na de toelichtingen volgt een excursie in Arcen. De deelnemers ervaren de uitdaging om van de tijdelijk getroffen maatregelen met (nood)keringen te komen naar maatregelen voor een robuust en goedwerkend waterveiligheidssysteem. Na afloop worden de ervaringen gedeeld met de medewerkers van de projectorganisatie van het waterschap. De middag wordt afgesloten onder het genot van een drankje.

Spreker(s)

Keesjan van den Herik (Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit)
Wout de Fijter (Technisch Manager Waterschap Limburg)
Kees Dorst (Technisch Manager en Innovatiemanager Waterschap Limburg)

Locatie

MFA De Schans te Arcen

Van Soest-Jansbekenplein 3

Organisator

Bouw- en Waterbouwkunde

Naam en contactgegevens voor informatie

Gert-Jan van den Dries

gertjanvandendries@home.nl

Waterschap Limburg

De uiterste inschrijfdatum is 01-11-2018

Inschrijven

U kunt zich inschrijven t/m: 01-11-2018

Inschrijven voor leden

Inschrijven

Inschrijven voor niet-leden

Uw gegevens
* verplicht