U bent uitgenodigd voor een bresgroei experiment

Op 27 juni heten de teams van VPdelta+ en Polder2C's u van harte welkom op de proeftuin Flood Proof Holland van de TU Delft. Dit is een proeftuin gericht op slimme alternatieven voor de zandzak, het testen en demonstreren van slimme monitoring tools/dataverzameling en experimenten voor effectiever dijkenbeheer. In deze proeftuin kunnen overstromingen worden gesimuleerd om innovatieve tijdelijke waterkeringen te testen en te verbeteren. Daarnaast is op de polderlocatie een testdijk aangelegd waar veel onderzoek plaatsvindt naar faalmechanismen als 'piping' en bresgroei/dijkerosie.

Kom ook op 27 juni!

Op 27 juni zal TU Delft promovendus Mario van den Berg een live bresgroei experiment uitvoeren op de testdijk om beter inzicht te krijgen in bresgroei bij aanwezigheid van voorland. Dit onderzoek is onderdeel van het INTERREG Polder2C's project. Wij hopen dat u dit bijzondere evenement met ons en Mario wilt bijwonen.

Programma

- 14.00 - Inloop

- 14.30 - Introductie en welkom bij Flood Proof Holland, Lindsey Schwidder TU Delft

- 14.35 - Introductie en welkom vanuit Polder2C's, Ludolph Wentholt Polder2C's/STOWA

- 14.40 - Rondleiding en demonstratie van de verschillende innovaties die worden getest begeleid

Iedereen naar het grote bassin

- 15.30 Welkom en introductie van Mario's experiment door professor Bas Jonkman

- 15.40 Korte uitleg over wat er gaat gebeuren door Mario van den Berg

- 15.45 Start demo - 16.30 Afsluitende woorden Polder2C's

- 16.35 Borrel

Aanmelden

Zorg dat u dit experiment niet mist en schrijf u, in minder dan een minuut, in via deze link: https://forms.gle/XvEXqusKrcwDSxGu6

Meer informatie VPdelta+ en Polder2C's

VPdelta+ is een innovatieprogramma van de TU Delft. VPdelta+ coördineert proeftuinen waarin startups, scaleups, mkb’ers, studenten, wetenschappers en gebiedsbeheerders innovatieve concepten testen, verbeteren en demonstreren. Ook faciliteert en organiseert het programma de samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven. Op deze manier stimuleert en versnelt VPdelta+ innovatie en toepassing van klimaatadaptatieve oplossingen.

Polder2C’s is een internationaal project met als doel om het 2 Zeeën gebied klimaatadaptiever te maken. Veertien partners uit deze regio verenigen zich om samen beter voorbereid te zijn op de effecten van klimaatverandering. Het project heeft een aantal focusgebieden: de sterkte van waterkeringen, noodmaatregelen en betrekken van de werknemers van de toekomst. Polder2C’s ontvangt een bijdrage van 3,9 miljoen euro uit het Europese Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020, mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.