Datum is bekend: Woensdag 12 juni

Op woensdag 12 juni is het zover, dan zet Deltares de deuren voor u open voor een uniek kijkje achter de schermen bij de Deltagoot! Van 09.15 tot 11.15 uur zal de proef in de Deltagoot bij Deltares (naar alle waarschijnlijkheid) plaatsvinden. De proef zal totaal ongeveer een 30-60 minuten in beslag nemen en wordt begeleid door twee medewerkers van Deltares. Bij onverwachte ontwikkelingen tijdens de proeven kan het bijwoonmoment kort van te voren (zelfs op dezelfde dag) worden gecanceld. Houdt u a.u.b. rekening met deze onzekerheid. U wordt per mail geïnformeerd als de bijeenkomst niet doorgaat.

De locatie van de proef is: Deltares, Boussinesqweg 1, 2629 HV Delft. Bij aankomst dient u de bordjes 'Bezoekers' te volgen en kunt u zich melden bij de receptie, zij verwijzen u door. U dient op eigen gelegenheid naar de locatie te komen, er is geen vervoer vanuit het project georganiseerd.

Hoe is uw bezoek ingericht?

09.15 – 09.45 uur Inloop met koffie en thee

09.45 – 10.15 uur Korte presentaties van: RWS, Deltares en Levvel

10.15 – 10.30 uur Lopen naar de Deltagoot (dit is buiten dus graag jas mee indien het regent)

10.30 – 11.15 uur Start van de proef bij de Deltagoot

11.15 uur einde

AANMELDEN via de website (rode knop rechts)

 

ACHTERGRONDINFORMATIE

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=N38hZsmHvcM

Deltagoot Deltares

Natuurgetrouw testen

Wereldwijd bestaat er een grote behoefte om waterbouwkundige constructies, zoals dijken, duinen en golfbrekers, natuurgetrouw te testen. Dit is belangrijk omdat het bij veel innovatieve oplossingen ontbreekt aan kennis en ervaring. Met de Deltagoot van Deltares, een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek, is het mogelijk die kennis en ervaring op te bouwen. Het is een uniek laboratorium waar dijken op schaal of zelfs op ware grootte worden getest. In de gecontroleerde praktijk wordt bekeken wat het effect is van extreem hoge waterstanden en golven die stuk slaan op het talud van een dijk.

Hoogste ‘kunstmatige’ golven ter wereld

De Deltagoot is met zijn lengte van 300 meter de grootste goot ter wereld. Die lengte is nodig om de golfvorming bij geleidelijk ondieper wordend kustwater na te bootsen. De diepte van 9,5 meter maakt het mogelijk om golven tot 4,5 meter op te wekken (afzonderlijke golf); de hoogste ‘kunstmatige’ golven ter wereld. De Deltagoot leent zich uitstekend om onderzoek te doen naar de effecten van bijvoorbeeld golfhoogtes, golfkrachten, stroomsnelheden en golfoverslag op constructies. Hoewel gigantisch, is de Deltagoot niet groot genoeg om er het buitentalud van de Afsluitdijk op ware grootte te testen. De verschillende dijksecties die worden getest, worden daarom op schaal (1:3) nagebouwd.

Complete storm

Tijdens het testen worden de omstandigheden van een complete storm op het schaalmodel losgelaten. De golven en bijbehorende waterstanden bouwen zich langzaam op tot een hoogtepunt en vlakken vervolgens weer af. Bij de meest extreme situatie die wordt getest is er sprake van een waterstand van +5,5 meter NAP en golven van ruim 4 m hoog in de werkelijkheid (significante golfhoogte). Met een dijk op schaal 1:3 is worden de golven in de Deltagoot ongeveer 1,5 meter hoog. Dit zijn de zogeheten maatgevende omstandigheden; de situatie waarvoor de dijk gebouwd wordt en waartegen de dijk bestand moet zijn.

Bekleding op het buitentalud

Het onderzoek in de Deltagoot richt zich met name op de vraag of de dijkbekleding op het buitentalud met de speciaal ontwikkelde betonnen elementen, de zogenoemde Levvel-blocs en Quattroblocks, stabiel blijft. Ook wordt onderzocht of de teen van de dijk – het onderste deel van het buitentalud – intact blijft. Daarnaast moet de hoeveelheid water die over de dijk heenslaat beperkt blijven tot 10 liter per seconde per meter. Als het onderzoek in de Deltagoot een positief resultaat oplevert kan het ontwerp ook in het echt worden gebouwd.

Project Afsluitdijk

De Afsluitdijk beschermt Nederland al bijna 90 jaar tegen overstromingen. Maar de dijk voldoet niet meer aan de huidige normen van waterveiligheid. Daarom werkt bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) in opdracht van Rijkswaterstaat tot en met 2022 aan de vernieuwing van de Afsluitdijk. De ingenieurs van nu bouwen op robuuste en duurzame wijze voort op de nalatenschap van Lely: de Afsluitdijk gaat de 21e eeuw in als vernieuwd toonbeeld van de Nederlandse waterbouw.

Het dijklichaam en de sluiscomplexen worden versterkt en er komen keersluizen die bij extreme weersomstandigheden kunnen worden gesloten om de schutsluizen en het achterland te beschermen. Om meer en onder alle omstandigheden water te kunnen afvoeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee worden bij Den Oever extra spuisluizen en grote pompen gebouwd. Levvel vergroot de afvoercapaciteit met zo min mogelijk energieverbruik vanuit het principe: “Spuien als het kan, pompen als het moet.” De energie die de nieuwe pompen gebruiken, wordt gecompenseerd door op de Afsluitdijk zelf duurzaam energie op te wekken door middel van zonne-energie.

Ter verbetering van de verkeersveiligheid wordt ook rijksweg A7 aangepakt. En in opdracht van regionaal samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk wordt de doorgang voor de Vismigratierivier aangelegd, krijgt de dijk aan Waddenzeezijde over de hele lengte een fiets- en wandelpad en wordt de ruimte rond het Monument van Dudok opgeknapt. Zo kan de Afsluitdijk door bezoekers optimaal worden beleefd.

Programma

 -  uur Inloop met koffie en thee
 -  uur Korte presentaties van: RWS, Deltares en Levvel
 -  uur Lopen naar de Deltagoot (dit is buiten dus graag jas mee indien het regent)
 -  uur Start van de proef bij de Deltagoot