Deze excursie wordt uitgesteld naar een later tijdstip, de datum volgt binnenkort via de website

Voorjaarsexcursie naar de verlenging van de autosnelweg A16 - uitsluitend bedoeld voor studenten Civiele Techniek 

      

KIVI afdeling Bouw- en Waterbouwkunde biedt studenten Civiele Techniek de gelegenheid om hun blik te verbreden door in contact te komen met ervaren ingenieurs in het toekomstige beroepenveld en daarnaast ook met medestudenten van andere opleidingen. Contacten in het beroepenveld zijn van groot belang voor een succesvolle loopbaan. Deze KIVI excursie naar de doortrekking van de autosnelweg  A16 van het Terbregseplein naar de  A13 bij Overschie is daar een uitstekende gelegenheid voor.

De aanleg van de A16 is in 2019 gestart. Op dit moment wordt er zowel bij het Terbregseplein, in het lage Bergse Bos als langs de N209 (Doenkade) richting A13 volop gewerkt aan de nieuwe snelweg. Om hinder voor lokaal verkeer te voorkomen heeft de bouwcombinatie Groene Boog in 2020 een aparte bouwweg voor het transport aangelegd.

Er wordt volop gewerkt aan de fly-over de spoorlijn Rotterdam-Utrecht alswel de aansluiting op het verkeerknooppunt Terbergse plein en de aanleg van de tunnel onder de Rottemeren. Dit uitermate interessante en grote infrastructurele project is een must voor elke aankomende Civiel Ingenieur om bezocht te hebben. Het project loopt tot 2025.

Er is voor deze excursie plaats voor maximaal 40 studenten. De excursie is gratis voor studenten die lid zijn van KIVI (of lid willen worden), de eigen bijdrage voor overige studenten bedraagt 5 Euro.

De excursie begint met een ontvangst in het belevings- en Expo Centre A16  De Groene Boog in Rotterdam. Adres: Eekhoornplaats, 2661 GR  Bergschenhoek

Programma:

12.30 – 13.00 uur   Inloop en ontvangst in Expo De Groene Boog

13.00 – 14.00 uur   Projectuitleg Rottemerentunnel

14.00 – 15.30 uur   Bezoek aan de bouwplaats

15.30 – 16.00 uur   Afsluitende KIVI borrel in het Restaurant Lage Bergse Bos.

Contactpersoon KIVI:  ir. Dirk van Ittersum, itt1648@gmail.com, mobnr 06-46898267