Omschrijving

Hoe ziet het werk bij een adviesbureau er uit? Welke rol heeft Tauw in projecten? Welke ontwerpkeuzes worden er gemaakt? Hoe maken we de juiste ontwerpkeuzes?

In de lunchlezing geven Martijn Huis in ’t Veld en Rik Bulsink inzicht in het werken bij het adviesbureau Tauw. Specifiek wordt in gegaan ontwerpen binnen de watersector. Hierbij kan je denken aan de onlangs opgeleverde gemalen op Texel (Zie link hieronder) waarbij Tauw van ontwerp tot uitvoering vrijwel alle aspecten heeft opgepakt en tot een succesvol eind heeft gebracht. Tauw is daarnaast betrokken bij alle stappen om tot een dijkversterking te komen. Van het begin bij het beoordelen van de bestaande dijk (Zie link hieronder), de bestuurlijke vraagstukken bij de waterschappen (Zie link hieronder), de verkenningsfase (Zie link hieronder) tot het ontwerp en de uitvoering. Naast deze waterveiligheidsprojecten houden Martijn en Rik zich bij Tauw ook bezig met waterbouwkundige projecten zoals Overnachtingshavens, sluizen en inrichting van waterwegen en kanalen.. Aan de hand van projecten nemen ze je mee in de kunst van het ontwerpen met als afsluiter een kleine doorkijk naar de toekomst van het werkveld.

Spreker(s)

Martijn Huis in ’t Veld en Rik Bulsink

Locatie

Universiteit Twente, Gebouw de Horst (nummer 20)

Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede

Organisator

Bouw- en Waterbouwkunde

ConcepT

Naam en contactgegevens voor informatie

Amarins Kroes, voorzitter studievereniging ConcepT

voorzitter@concept.utwente.nl

Ontwerp en engineering Gemaal de Schans op Texel

Beoordeling Balgzanddijk en Amsteldiepdijk

Bestuurlijke vraagstukken bij waterschappen

Verkenningsfase dijkversterking

De uiterste inschrijfdatum is 10-11-2017