Een proeftuin met echte dijken waar je naar hartelust dijkbezwijkproeven en dijkbewaakproeven kunt doen. In levensechte omstandigheden. Daar gaat het hart van menig onderzoeker of dijkbewaker harder van kloppen. En het mooie is, het bestaat; het Living Lab Hedwige-Prosperpolder.

Wat is het Living Lab?

De Hedwige-Prosperpolder, op de grens van Nederland en België, wordt de komende jaren ontpolderd en veranderd in getijdennatuur. Tijdens deze transformatie wordt een nieuwe ringdijk aangelegd en zal de Scheldedijk vervolgens worden afgegraven. De ontpoldering wordt in 2024 afgerond. Tot die tijd biedt de herinrichting van het gebied een uniek 6 km2 testgebied, het Living Lab, voor experimenten en onderzoek. Wat bijzonder is aan het Living Lab, is dat het niet alleen gebruikt wordt voor bezwijkproeven, maar ook voor calamiteitenbeheersing.

Bird view van de polder

Foto: Hedwige-Prosperpolder. Copyright Vilda - Yves Adams

Living Lab voor Polder2C’s

Het Living Lab is sinds een aantal maanden al volop in gebruik door het Polder2C’s project. Dit onderzoeksproject heeft als doel om het 2 Zeeën gebied klimaatadaptiever te maken, om beter bestand te zijn tegen de effecten van klimaatverandering zoals de stijgende zeespiegel. Het project heeft een aantal focusgebieden; waterkeringen, noodhulp en kennisdeling over de sterkte van waterkeringen en crisisbeheersing. Het Nederlandse STOWA en Vlaamse Waterbouwkundig Laboratorium zijn de trekkers van het project. Daarnaast zijn nog 11 andere organisaties uit Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk betrokken als partner en een groot aantal als waarnemend partners.

Wat is er al gebeurd in het Living Lab

In oktober en november zijn verschillende proeven en experimenten uitgevoerd in het Living Lab. Deze veldproeven richten zich met name op de vraag hoe sterk de dijken zijn en welke factoren de sterkte bepalen. Dit is onderzocht met overloopproeven (zie dit filmpje), waarbij water over de dijk stroomt om vervolgens de impact op de erosie te bepalen. In het voorjaar van 2021 worden nieuwe experimenten gedaan, gericht op de reparatie van de aangebrachte schade.

Overloopgenerator

Volg ons

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten in het Living Lab Hedwige-Prosperpolder?

Volg ons op Twitter, LinkedIn of Instagram of neem een kijkje op onze website polder2cs.eu.

Polder2C’s ontvangt een bijdrage van 3,9 miljoen euro uit het Europese Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020, mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract No [2S07-023]. Het totale budget bedraagt 6,5 miljoen euro. Interreg 2 Zeeën is bedoeld om het kustgebied langs Kanaal en Noordzee klimaatadaptiever te maken. Meer informatie vindt u op www.interreg2seas.eu.