Overslagbeveiliging
3 juni 2021
12:00 uur - 12:45 uur

Bliksem- en overspanningsbeveiliging en laadinfrastructuur

Webinar 3 juni 2021 - Erwin Ooyman (DEHN) tijd: 12.00 - 12.45 uur In Nederland slaat de bliksem ongeveer 300.000 keer per jaar in. In een bliksemflits kan de spanning oplopen tot 100 miljoen Volt. Wat zijn de risico's voor laadinfrastructuur en voor elektrische auto's? En wat kunnen we doen aan bliksem- en overspanningsbeveiliging en wat zegt de regelgeving (NEN1010) hierover?

EL Gelderland
NEN
26 mei 2021
11:00 uur - 12:30 uur

Informatiesessie NEN 4288 Veilige bedrijfsvoering van (buurt) batterij-energieopslagsystemen

De NEN 4288 Veilige bedrijfsvoering van energieopslagsystemen is opgesteld om veilig te kunnen werken aan energie opslagsystemen, zoals buurt batterijen (energieopslagsystemen. Dit is niet geregeld in de NEN 3140 en ook niet hoe dat moet gebeuren. Beide normen gericht op veilige bedrijfsvoering, het veilig werken aan energie-opslagsystemen. De NEN 4288 heeft net als NEN 3140 als uitgangspunt: zorgen voor een veilige bedrijfsvoering. De NEN 4288 gaat daarbij specifiek in op batterij- energieopslagsystemen > 25kWh. Deze norm kwam tot stand naar aanleiding van de toenemende decentrale opwekking van elektrische energie De heer.ir. P.V.W. (Paul) Hoorens, consultant hoogspanning en energietransitie bij Croonwolter&dros, lid van de normcommissie, heeft informatiesessie over de NEN 4288 voor de toekomstige energie opslagsystemen gegeven.

EL Utrecht
IT
20 mei 2021
13:00 uur - 15:45 uur

IT Infra event 2021 (digitaal)

Op donderdagmiddag 20 mei organiseert het FHI met een aantal IT Infra exposanten een webinar middag rondom het thema duurzaamheid. Wat kunt u verwachten tijdens het IT Infra webinar? Tijdens dit interactieve webinar informeren de exposanten u over duurzaamheid en het vergroenen binnen de data-industrie. De chat geeft u de gelegenheid om uw vragen te stellen en een contactmoment met de sprekers te genereren.

TC Utrecht
OpenRan (O-Ran) for 5G explained 5G networks
OpenRAN
11 mei 2021
19:30 uur - 21:30 uur

Snelle ontwikkelingen in basisinfrastructuur mobiele netwerken (OpenRAN)

Het bestuur van de KIVI afdeling Telecommunicatie nodigt u uit voor het bijwonen van een online lezing: Snelle ontwikkelingen in de basisinfrastructuur Mobiele netwerken van TraditionalRAN naar. OpenRAN. Diverse sprekers zullen de ontwikkelingen in Radio Access Networks, zijnde basisinfrastructuur voor 5G mobiele netwerken, uit een te zetten.

TC Utrecht