Het bestuur van KIVI afdeling Bouw nodigt u van harte uit voor de avondlezing 'FOLLYS IN NEDERLAND EN ELDERS' door Fridjof van den Berg.

Toelichting

Wikipedia zegt hierover: Een folly of follie is een bouwwerk dat met opzet nutteloos of bizar is. Een folly is een niet-conventioneel gebouw, ongeschikt voor huisvesting of andere functies en geen een ander doel dienend dan decoratie. De term folly is overgenomen uit het Engels waar het dwaasheid betekent. In Nederland wordt soms de term vermaaksarchitectuur gehanteerd, waar men ook andere zaken onder schaart zoals menagerieën en dierentuinen.

Veel follys zouden wellicht als kunst kunnen worden beschouwd als ze in opdracht door een erkend kunstenaar zouden zijn gebouwd.

Fridjof van den Berg

Fridjof van den Berg is een architect met een zeer brede belangstelling. Vele jaren werkte hij als docent aan de Faculteit Bouwkunde van Universiteit Delft. Zowel binnen als buiten zijn dienstverband organiseerde hij vele lezingen en studiereizen naar Zuid-Afrika / Mexico / Iran / Berlijn / Barcelona / Milaan / Brussel / Parijs / Frankfurt e.a.

Bijzonder is zijn belangstelling voor follys en ‘vreemde’ gebouwen, het onderwerp van deze lezing. Fridjof heeft al enkele keren excursies georganiseerd naar Noord-Hollandse follys. Deze keer behandelt hij dit onderwerp in de vorm van een lezing, exclusief voor de KIVI-afdeling Bouw.

Er komen 12 provincies aan de orde. In elke provincie krijgen we een 5-tal follys te zien. Dat zijn dus 60 slides. Waarom 12 provincies?

Het KIVI is een landelijke organisatie. Er zullen leden zijn die bij het zien van de presentatie geïnteresseerd raken over de follys in hun provincie.

Na deze cyclus zal Fridjof nog een aantal follys laten zien van over de hele wereld. Per land zal dat slechts één slide zijn.

De lezing laat historische en hedendaagse follys zien.

De deelnemers krijgen een door Fridjof van den Berg samengesteld boekje uitgereikt getiteld “Kronkels in de Kop”. 

Noot: Fridjof is ook actief als kunstenaar. Op dit moment is zijn werk te zien in museum Casa Casla, Weerwaterplein 3, 1324 EE Almere.

         

Drie voorbeelden van follys