Tot onze spijt kan deze excursie op die datum geen doorgang kan vinden. Naar een nieuwe datum wordt gezocht. Zodra daar meer over bekend is, zullen wij u uiteraard informeren.

.