Op voordracht van het bestuur van de Afdeling Bouw heeft het Hoofdbestuur van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs Ir. Ton Voets benoemd tot Lid van Verdienste van de Afdeling Bouw voor zijn bijzondere verdiensten voor deze afdeling en voor KIVI in het algemeen.

Ton Voets is lid geworden van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) op 1 maart 2014. Hij voltooide zijn studie Bouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft, die hij in 1978 als ingenieur afrondde.

Hij is voorzitter geweest van de Afdeling Bouw vanaf 1 maart 2014 t/m 31 december 2021.

Hij heeft veel energie gestopt in het organiseren van evenementen waarvan de jaarlijkse symposia wel de belangrijkste en kwalitatief meest hoogwaardige zijn. Hij heeft zich altijd ingezet voor het zelfstandig kunnen functioneren van de Afdeling Bouw en er voor gezorgd dat de afdeling weinig tot niets heeft gemerkt van alle strubbelingen bij het KIVI. Dat is wat een goed voorzitter onderscheidt