Op donderdag 27 oktober vindt het najaarscongres ‘Architectuur en gezondheid’ plaats, dat wordt georganiseerd door de afdeling Bouw, in samenwerking met KIVI-afdeling Industrieel Ontwerpen, KIVI-Chair Architecture in Health, Hogeschool van Arnhem en Stichting MaterialDesign.

Wordt je nu ziek van een gebouw of knap je er juist van op?

Aan de ene kant dreigt het binnenklimaat van gebouwen door steeds verdergaande milieumaatregelen steeds ongezonder te worden, aan de andere kant kan architectuur in samenspraak met moderne technieken en inzichten ook juist steeds meer bijdragen aan het welbevinden. Het lijkt strijdig met elkaar, maar is dat wel zo?
Tijdens dit symposium wordt nader ingegaan op het maken van gezonde gebouwen gezien vanuit opdrachtgeverschap, materialen, techniek (domotica) en menselijk gedrag.

Spanningsveld milieuvriendelijk en mensvriendelijk bouwen

De meeste mensen brengen meer tijd door binnen gebouwen dan buiten. Niet zelden is het binnenklimaat ongezonder dan het buitenklimaat.
Een consequentie van de invoering van de energieprestatienorm is dat het binnenklimaat in woningen kan verslechteren. Een derde van alle woningen kampt nu al met een ongezond leefklimaat. En dat wordt alleen maar erger als de luchtdoorlatendheid van gebouwen nog verder afneemt. Een positief punt is dat architectuur de gezondheid niet alleen nadelig kan beïnvloeden, maar dat het omgekeerde ook waar is. Op diverse manieren kan architectuur bijdragen aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. Architectuur is zelfs in staat genezingsprocessen te bevorderen en wel op totaal verschillende manieren.

Fysieke en virtuele architectuur

In het kader van dit onderwerp is het noodzakelijk onderscheid te maken tussen het fysieke en het virtuele gebouw. Een gebouw faciliteert menselijk gedrag en dat vindt deels plaats door middel van fysieke oplossingen, maar in toenemende mate ook door middel van virtuele oplossingen. Niet zelden kunnen virtuele oplossingen een vervanging vormen voor fysieke oplossingen. Een voorbeeld is bewegwijzering waarbij vaste aanduidingen vervangen kunnen worden door displays en kleur veranderende materialen. Een ander voorbeeld is de toepassing van diverse technieken waarmee glas ondoorzichtig gemaakt kan worden ter vervanging van fysieke blinden of gordijnen.
Ter gelegenheid van dit congres geldt expliciet als uitgangspunt dat moderne architectuur een integratie is van het fysieke en virtuele ontwerp.

Wil jij ook bij het najaarscongres ‘Architectuur en gezondheid’ aanwezig zijn? Meld je dan hier aan.