Omschrijving

De overgang van onderhoudscontract naar product-as-a-service leidt tot meer omzet en hogere winsten. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer industriële bedrijven 25 tot 35% van hun omzet uit dienstverlening halen.

De KIVI vakafdeling CI organiseert haar jaarlijkse congres met het actuele thema "Servitization" op 29 oktober 2018 in het KIVI gebouw te Den Haag.
Een ontwikkeling die niet meer te stuiten is en die de nodige vragen oproept bij ondernemers en ingenieurs.

Service business
Klantgerichte diensten rondom product sales zijn niet nieuw. Industriële bedrijven bieden naast de levering van producten ook proactief reparatie- en revisiediensten, reserveonderdelen en trainingen. Service verandert van een kostenpost in een winstgevende business.
De transitie is niet eenvoudig. Het gaat om een ingrijpende businessmodelinnovatie.
Ook de opkomst van de deel- en de circulaire economie versterken deze relevantie.
De grootste uitdaging ligt niet in de investering van de technologie maar in de veranderingen van de bedrijfscultuur en de flexibiliteit van de medewerkers. Het is een strategisch veranderingsproces van ‘maken’ naar ‘integrale serviceconcepten’. Grote vraag: hoe pak je dat aan?

Van ‘maken’ naar ‘dienen’
De transitie naar een product-service systeem, oftewel ‘servitisering’ gaat om een ingrijpende businessmodelinnovatie. De grootste uitdaging ligt niet in de investering van de technologie maar in de veranderingen van de bedrijfscultuur en de flexibiliteit van de medewerkers. Het is een strategisch veranderingsproces van ‘maken’ naar ‘integrale serviceconcepten’. Grote vraag is natuurlijk hoe je zoiets aanpakt. Aan de ene kant is er echte “ingenieurs” kennis nodig om te zien welke mogelijkheden de producten van het maakbedrijf voor hun klanten bieden. Aan de andere kant is er “commerciële” kennis nodig om businessmodellen te ontwerpen die het vakgebied van de ingenieur ver overstijgen. Allerlei onzekerheden moeten worden overwonnen:

Programma
Allemaal vragen die een rol spelen bij servitization en waar onze sprekers zullen ingaan op de theorie, praktijk van servitization en de marketing aanpak hiervoor. Daarnaast zijn er twee workshops die u de kans bieden om hands-on ervaring op te doen in service-design en de ontwikkeling van een marketing-strategie.

Een uitgebreide beschrijving van het programma is hier te vinden.

Spreker(s)

Keynote sprekers
• Arie van Vliet directeur van Gouda Vuurvast Services
• Bart Nieuwenhuis is Lector Business Service Innovation aan de Fontys International Business School en hoogleraar aan de Universiteit
• Els van de Kar is associate-lector Business Service Innovation aan de Fontys International Business School en manager bij EventsIT.
• Bart van de Emden eigenaar van het marketing adviesbureau Van Emden Marketing Consultancy BV.
• Marc Unger senior consultant bij AT Osborne en voormalig Chief Procurement Officer bij ProRail en Royal Schiphol Group

Locatie

KIVI-gebouw

Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag

Organisator

Commercieel Ingenieur

 

Naam en contactgegevens voor informatie

John den Ridder

john.den.ridder@bluelite.nl

 

 

 

 

Programma

 -  uur Ontvangst met koffie en broodjes
 -  uur Welkom door de dagvoorzitter en het openingswoord
 -  uur Servitiseren: theoretisch kader en praktische modellen (Prof.dr.ir. Bart Nieuwenhuis)
 -  uur De lerende steen, van ovens metselen naar Total Cost of Ownership (Arie van Vliet)
 -  uur Workshop Service Engineering (Dr. Els van de Kar)
 -  uur Pauze
 -  uur Wat waren jullie ervaringen?
 -  uur Marketing van services: De aanpak? Geen klant vraagt er immers naar. (Bart van de Emden)
 -  uur Workshop Marketing
 -  uur Pauze
 -  uur Wat waren jullie ervaringen?
 -  uur Waarom servitiseren? Perspectief van een opdrachtgever (Marc Unger)
 -  uur Wrap up
 -  uur Warm buffet en netwerkborrel