Omschrijving

Introductie

Zonder dat we het ons zelf bewust zijn, bepaalt onze persoonlijkheid hoe we met anderen communiceren. Iedereen heeft een eigen communicatieprofiel, dat inzicht geeft in de manier van communiceren. Dat is de reden waarom je (meestal) effectief kunt communiceren met iemand met hetzelfde profiel. Maar wat nu als twee tegengestelde profielen elkaar iets duidelijk proberen te maken?

In deze workshop bekijken we welke soorten methodes er zijn om uw communicatieprofiel en dat van het team te bepalen. Tijdens de workshop bespreken we de persoonlijkstyperingen volgens de Myers Briggs Type Indicator (MBTI), de Platina regel en de Big Five, waarbij we ingaan op:
• wat de basis vormt
• hoe ze werken
• wat de voor- en nadelen zijn
• hoe ze in te zetten zijn voor persoonlijke ontwikkeling

Doelgroep

Deze workshop is voor iedereen die zichzelf beter wil begrijpen en deze zelfkennis wil gebruiken om de communicatie met zijn/haar team of klanten te verbeteren. Doelgroep is managers, medewerkers, ondernemers, net afgestudeerden en mensen die zichzelf verder willen ontwikkelen.

Opzet workshop

Voor de workshop kunt u de vragenlijsten invullen van de Platina Regel en de Big Five. De uitkomsten worden besproken tijdens de workshop.

Mocht u na afloop van de workshop de uitgebreidere MBTI vragenlijst willen invullen, dan zijn daar extra kosten aan verbonden voor de vragenlijst, informatie over uw type en een feedbackgesprek over de uitslag. Deze extra kosten bedragen € 35,--.

Spreker(s)

Margot Dijker verzorgt vanaf 1999 als trainer vaardigheidstrainingen, zoals leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit, werkdrukmanagement en beïnvloedingsvaardigheden. Zij heeft sinds 2004 haar eigen trainingsbureau: Dijk training & coaching (www.dijktraining.nl). Haar trainingen zijn praktisch en doelmatig van opzet. Wat Margot Dijker bereikt met de deelnemers is niet alleen het aanleren van de (nieuwe) vaardigheden maar vooral het vasthouden van de resultaten.

Locatie

KIVI gebouw

Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag

Organisator

Commercieel Ingenieur

Naam en contactgegevens voor informatie

Marc Lambriks

marc@lambriks.nl

LinkedIn profiel Margot Dijker

De uiterste inschrijfdatum is 14-02-2018