Op voordracht van het bestuur van de Afdeling voor Commercieel Ingenieur heeft het hoofdbestuur van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs ing. Marc Jonkman benoemd tot Lid van Verdienste van Afdeling voor Commercieel Ingenieur voor zijn bijzondere verdiensten voor deze afdeling en voor KIVI in het algemeen.

Marc Jonkman studeerde in 1992 af als ing. Commerciële Techniek Industrial Sales aan de Hogeschool Den Haag. Marc werd in 2000 lid van NIRIA. Voor de fusie met KIVI trad hij toe tot het bestuur van de Afdeling voor Commercieel Ingenieur. Na de fusie was hij lid van het bestuur van de Afdeling voor Commercieel Ingenieur van 01-07-2004 t/m 24-11-2004 en secretaris van 24-11-2004 t/m 05-10-2006. Het voorzitterschap van de Afdeling voor Commercieel Ingenieur nam hij op zich van 05-10-2006 t/m 23-06-2016. Daarnaast was hij lid van de Ledenraad van 01-01-2008 t/m 26-11-2013 en is hij namens KIVI betrokken bij de Governance Code “Veiligheid in de Bouw”.

Marc is een rasechte CI'er in hart-en-nieren. Zijn studie, zijn huidige loopbaan en zijn betrokkenheid bij KIVI als bestuurslid bevestigen dat. Een gedegen technische kennis MET een enorme hoop ervaring als commercieel ingenieur; deze ervaringen heeft hij altijd graag gedeeld met de rest van KIVI.