Crisisbeheersing….tijdens een crisis is het toch altijd chaos? De juiste persoon van organisatie X krijgt persoon Y maar niet te pakken, de brandweer doet zus en de politie zo…….

Juist daarover zijn de veiligheidsregio’s 20 jaar geleden gaan nadenken, om met werkwijze en techniek dit probleem te verkleinen. Met de netcentrische werkwijze en LCMS hebben de Veiligheidsregio’s dit handen en voeten gegeven. Netcentrisch werken is een werkwijze om binnen een netwerk van betrokkenen informatie uit te wisselen. Alle 25 veiligheidsregio’s, het Nationaal Crisiscentrum (NCC), het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) en een diverse groep crisispartners passen netcentrisch werken toe binnen hun organisatie. Inmiddels sluiten andere crisispartners zich aan, Waterschappen, GHOR, RWS en de KMAR.

In een half uurtje neemt Wouter Mesie, Senior Functioneel Beheerder IFV Informatieservices, de deelnemers mee in de wereld van de crisisbeheersing met netcentrisch werken en LCMS.

 

Programma

 -  uur Opening door KIVI bestuurslid
 -  uur Presentatie
 -  uur Q&A