Omschrijving

LET OP! DE DATUM IS GEWIJZIGD IN 16 APRIL.

Tijdens deze discussieavond over de Defensienota bespreken we:
(1) de mate waarin de aanbevelingen van onze werkgroep Politiek en DV Techniek in de Defensienota zijn opgenomen
(2) andere observaties op materieel en technologiegebied aan de hand van vooraf vastgelegde stellingen.

De werkgroep Politiek en DV techniek bundelt de resultaten in een advies aan Tweede Kamer.

Zend eventuele stellingen naar het hieronder genoemde email-adres.
Verwijs daarbij naar de pagina van de Defensienota waar dit onderwerp aan de orde komt.

U bent vanaf 17:30 welkom voor een broodmaaltijd in het KIVI gebouw (tegen betaling van €15,-).
De discussieavond begint om 18:00.

Foto: Beeld bij Defensie

Locatie

KIVI

Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag

Organisator

Defensie en Veiligheid

Naam en contactgegevens voor informatie

Jan Wind Voorzitter werkgroep Politiek en DV Techniek

jw@kividv.nl

Aanbevelingen Defensienota van 19 feb 2018

Defensienota (gecorrigeerde versie)

Programma

 -  uur Broodmaaltijd (tegen betaling)
 -  uur Discussieavond
 -  uur Borrel en napraten