Omschrijving

Op donderdag 31 augustus wordt van 13.00 tot 17.00 uur in Rotterdam de Johan de Witt Conferentie gehouden. Het thema is de verhoging van de Russische maritieme activiteiten en de dreiging voor de westerse maritieme belangen die hier vanuit gaat. U bent van harte welkom om de conferentie bij te wonen na inschrijving via de conferentiewebsite (link onderaan de pagina). Na afloop bent u van harte uitgenodigd aan boord van Zr.Ms. Karel Doorman, om de openingsreceptie van de Wereldhavendagen bij te wonen.

De Johan de Witt Conferentie is Nederlands grootste maritiem strategische conferentie. Deze wordt jaarlijks georganiseerd bij de start van de Wereldhavendagen. Tijdens de bijeenkomst willen we de Russische handelingen duiden, de achterliggende doelstellingen begrijpen en de gevolgen voor de Europese maritieme belangen verkennen met een aantal sprekers van internationale allure:

Ambassadeur Darius Semaska is de ambassadeur van Litouwen in Nederland. Hij weet als geen ander te schetsen hoe het is om de dreiging van Rusland van nabij te voelen. Aan het einde van zijn ambtstermijn in Nederland geeft hij inzicht in de alsmaar toenemende en de mogelijke consequenties die dit ook voor een land als Nederland zou kunnen hebben.

President Trump karakteriseerde hem tijdens de verkiezingscampagne als een ‘failed general’, maar dat is hij zeker niet. De Johan de Witt Conferentie is dan ook trots om General (ret) John Allen te mogen verwelkomen. De voormalige mariniersgeneraal is Deputy Commander van het Amerikaanse Central Command geweest en is co-director van het ‘Center for 21st Century Security and Intelligence, Brookings Institution’.

Hij wordt in zijn verhaal bijgestaan door de voormalige First Sea Lord van de Royal Navy Admiral (ret) Sir George Zambellas die als geen ander kan schetsen hoe de Russische invloeden merkbaar zijn in relatie tot zijn ‘Brittania rules the waves’.

De beide vlagofficieren worden begeleid door moderator en mede-inleider professor Julian Lindley-French, vice-president Atlantic Treaty Organization. Julian zal in zijn verhaal ingaan op de strategische context aan de hand van de Gerasimov doctrine.

Voormalig Tweede-Kamerlid en buitenlandcommentator Arend Jan Boekestijn verbonden aan de Universiteit van Utrecht zal op geheel eigen wijze zijn commentaar leveren op deze internationale sprekers.

Locatie

Rotterdam

Organisator

Defensie en Veiligheid

KIMAV / P3M / Atlantische Commissie

Naam en contactgegevens voor informatie

Organisatie Johan de Witt Conferentie

info@johandewittconferentie.nl

Conferentie

Inschrijven

Contact

Aanmelden via

Inschrijving verloopt via de website van de conferentie. Het is niet mogelijk via de KIVI-site in te schrijven. Voor het bijwonen van de conferentie is een bedrag van € 49 verschuldigd. Voor studenten geldt een gereduceerd tarief van € 11. Voor leden van de KIM Alumni Vereniging en de Atlantische commissie en voor abonnees op het Marine Magazine geldt een gereduceerd tarief van € 35 bij inschrijving vóór 1 juli.

Inschrijven voor leden

Inschrijven