NOTE: Wij houden ons aan de door de regering voorgeschreven coronaregels en de daarvan door Defensie afgeleide beperkingen. Als op 13 april minder gasten  zijn toegestaan dan ingeschreven, zal het teveel aan inschrijvingen worden geannuleerd. We werken daarbij op volgorde van inschrijving. Indien annuleren op uw inschrijving van toepassing is, wordt u hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.

Technologie als slagkracht
Speerpunten voor de krijgsmacht van 2035

In het kader van het 175-jarige bestaan van de ingenieurs vereniging kijkt het Kooy symposium verder vooruit dan gebruikelijk. De Nederlandse Defensie heeft immers de ambitie om op het hoogste technologische niveau zo veilig mogelijk hun werk te doen. In de Defensie Visie 2035 Vechten voor een veilige toekomst is dit nadrukkelijk aangegeven als beleidsdoelstelling.

Dit is alleen mogelijk als we over een lange termijn breed inzetten op hoogwaardige technologie en innoverend vermogen. Om technologisch hoogwaardig te blijven moet Defensie vaak vooroplopen in onderzoek en ontwikkeling. Wachten op civiele ontwikkelingen heeft weinig zin als de bouw van nieuwe capaciteiten 10 jaar duurt en die 40 jaar moeten meegaan. 50 jaar achterlopen is geen optie om een conflict te winnen.

Innovatie voor militaire doeleinden kan gepaard gaan met spin-off mogelijkheden voor andere sectoren, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en verduurzaming. Als dat effectief wordt georganiseerd draagt innovatie voor Defensie bij aan de weerbaarheid van onze samenleving.

Nederland is een land van kennisontwikkeling, wetenschap en technologische innovaties. Verschillende bedrijven en universiteiten zijn mondiale koplopers wat betreft data science, kunstmatige intelligentie, kwantumtechnologie en innovaties op het gebied van duurzaamheid. Daar moeten we gebruik van maken.

Beleidsplannen alleen zijn echter niet voldoende. Het komt aan op implementatie. Ontwikkeling, verwerving en toepassing van nu nog onbekende technologieën en innovaties zijn lastig te plannen en brengen risico’s met zich mee. Tijdens het symposium laten we zien hoe je toch beheerst met de onzekerheden van zulke innovaties kunt omgaan en resultaat bereiken.

Ook kunnen we niet meer alleen focussen op Nederland. De Europese samenwerking gaat door het nu gestarte Europese Defensie Fonds (EDF) een enorme vlucht krijgen. We laten zien op welke manier de Nederlandse defensiesector daarop het beste kan inspelen en kan bijdragen.

Het Kooy symposium wil Defensie helpen de ambitie om te zetten in daden. U kunt kennismaken met de technologieën waar we in de toekomst veel van verwachten. Diverse sprekers zullen ingaan op de beloften van deze technologieën voor Defensie en de maatschappij. Zij gaan ook in op ontwikkelingen waar Defensie zelf het voortouw moet nemen en waar de sector kan profiteren van civiele ontwikkelingen.