Op 1 april vertelt Philine den Bak MSc., Programma Coordinator LCS vanuit MatLogCo/Logistiek, de deelnemers van dit webinar meer over de ontwikkeling van en achterliggende visie op de nieuwbouw Logistiek Centrum Soesterberg (LCS) en het nieuwbouw Technology Center Land (TCL).

Nieuwbouw Logistiek Centrum Soesterberg

De huidige, verouderde en landelijk verspreide magazijnen zorgen bij de Landmacht voor een inefficiënte bedrijfsvoering en lange doorlooptijden in de logistieke processen. Dit past niet in de huidige visie van Defensie: een adaptieve krijgsmacht. Een nieuw centraal magazijn op Kamp Soesterberg maakt het mogelijk om prestatieverbeteringen door te voeren en een stevige basis te vormen voor toekomstige ontwikkelingen. Om dit te realiseren zit de Landmacht op dit moment in een aanbestedingstraject om met een civiele logistieke dienstverlener een duurzame partnerschapsovereenkomst af te sluiten waarin het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de operatie (logistieke dienstverlening) is opgenomen (DBMO).

Voor het tot stand brengen van het Logistiek Centrum Soesterberg (LCS) wordt een andere aanpak gevolgd dan gebruikelijk voor vastgoedprojecten. Het logistieke proces dat plaats gaat vinden in het LCS staat centraal in de samenwerking met de markt. Daarom wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met een logistieke dienstverlener. Kennis en ervaring van deze partij kan zo optimaal worden benut bij het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de operatie van het LCS.

 

Nieuwbouw Technology Center Land – TCL

De toekomst visie van het CLAS geeft aan dat het grondgebonden optreden van Defensie om toenemende integratie van mens en technologie, meer investeringen in technologisch hoogwaardige systemen en snellere opname van technologische toepassingen in operationele concepten vraagt.

Een Technology Center dat m.b.v. adaptieve samenwerkingsverbanden, invulling gaat geven aan de technische aspecten van de visie van het CLAS. Het TCL zal essentieel zijn voor de instandhouding en kennis van alle grondgebonden systemen nu en in de toekomst en verzorgt het hoogste niveau van instandhouding en (innovatieve) kennis van grondgebonden systemen. Daarbij wordt er ruimte geboden voor kortdurende innovatieprojecten en co-locatie van diverse grondgebonden Defensiebrede kennis- en innovatiecapaciteiten.

Bij dit TCL gaat het o.a. om vernieuwingen in het instandhoudingsproces, maar ook om bijv. situational awareness en situational understanding, virtueel of augmented reality, onderwijs etc. De Landmacht nodigt de industrie uit om met voorstellen te komen die kunnen uitmonden in kort- maar zeker ook- langlopende, duurzame samenwerkingsverbanden. 

Programma

 -  uur Opening door bestuurslid KIVI DV
 -  uur Presentatie Logistiek Centrum Soesterberg
 -  uur Q&A Logistiek Centrum Soesterberg
 -  uur Presentatie Technology Center Land
 -  uur Q&A Technology Center Land
 -  uur Afsluiting