De Koninklijke Marine introduceert het komende decennium diverse nieuwe scheepsklassen.  Deze schepen worden technologisch zeer geavanceerd.  Bovendien moeten deze schepen een hoge beschikbaarheid hebben, ondanks kleinere bemanningen. Deze combinatie leidt tot de noodzaak voor verdere automatisering en een betere (beslissings-)ondersteuning van de bemanning.

Sensordata (temperaturen, drukken, toerentallen etc.) zijn te gebruiken om trends te ontdekken die wijzen op verslechtering van de toestand van een werktuig of machine. Door deze vroegtijdig te onderkennen zijn catastrofale defecten te voorkomen en is de onderhoudsplanning te optimaliseren. Tijdens het webinar kijken Bart Pollmann en Wieger Tiddens naar de mogelijkheden die reeds beschikbare data bieden (voor bijvoorbeeld de functie ‘bedienen en bewaken’), maar ook welke sensoren aanvullend nodig zijn om de (juiste!) faalmechanismen te monitoren. Voor het omzetten van data in beslissingsondersteunende informatie, wordt gebruik gemaakt van visualisatietechnieken, maar ook ‘AI en Machine Learning’.  De Koninklijke Marine werkt samen met de industrie om ervoor te zorgen dat de benodigde technologie tijdig beschikbaar is voor de nieuwe schepen.

Programma

 -  uur Lezing
 -  uur Mogelijkheid tot het stellen van vragen