Vanuit het Air Operations Control Station te Nieuw Milligen (AOCS NM) bewaakt en beveiligt de gevechtsleiding van de luchtmacht het Nederlandse deel van het NAVO-luchtruim. Hieronder valt ook het luchtruim boven delen van de Noordzee. Daarnaast volgt, coördineert en begeleidt de luchtverkeersleiding van het AOCS NM al het militaire luchtverkeer en delen van de burgerluchtvaart.

De product verantwoordelijke eenheid Opleiding & Training (PVE O&T) van het 710 Luchtgevechtsleiding Squadron is verantwoordelijk voor opleiding en training van gevechtsleiders en heeft behoefte om deze te verbeteren. PVE O&T heeft de beschikking over een simulatieomgeving om deze opleiding en training aan te bieden. In de huidige situatie is het lastig om uitdagende en tactisch relevante scenario’s te genereren voor opleiding en training van de gevechtsleiding. Er is behoefte om scenario’s meer autonoom te kunnen draaien en om scenario’s makkelijker te kunnen beïnvloeden. Hierbij ligt de focus op luchtgevechten van gevechtsvliegtuigen.

Tijdens het webinar zullen Maj. Roman van Rooijen (Hoofd PVE Opleiding & Training ) en Remco Meiland van NLR meer vertellen over het project SCOTT (Smart Controller Training Tool). Een tool waarmee dergelijke luchtgevechten zijn te simuleren. De luchtgevechten kunnen autonoom verlopen, maar men kan ook eenvoudig (op een gebruiksvriendelijke manier) ingrijpen op het gedrag van gevechtsvliegtuigen en daarmee sturing geven aan het scenario. Meiland: 'Met behulp van SCOTT maken we opleiding en training van gevechtsleiders effectiever en efficiënter. Ook maken we training van nieuwe, grotere scenario’s mogelijk die bovendien tactisch relevant zijn.'

Programma

 -  uur Opening door KIVI bestuurslid
 -  uur Presentatie
 -  uur Q&A