De recent verschenen Defensievisie schetst een technologisch hoogwaardige en informatiegestuurde krijgsmacht die een betrouwbare partner is in nationale en internationale samenwerkingsverbanden. Kennisopbouw, technologieontwikkeling en innovatie zijn onmisbaar om (potentiële) tegenstanders een stap voor te blijven en dit perspectief op de krijgsmacht van 2035 te verwezenlijken.

Met de Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) geeft defensie richting aan deze kennisopbouw, technologieontwikkeling en innovatie. Alhoewel het document slechts een agenda is en de daadwerkelijke invulling en uitvoering af hangt van politieke keuzes en de technologische ontwikkelingen zelf, geeft het wel de accenten voor de komende jaren. De SKIA zal op 2 februari in de tweede kamer worden behandeld.

In een presentatie zal LKol ir. Rob Ceuleers u informeren over kennis- en innovatie bij Defensie, de totstandkoming en de belangrijkste uitgangspunten van de SKIA en de vier speerpunten die Defensie voor de komende jaren ziet. Te weten:

1. Versterking van de defensiespecifieke kennisbasis
2. Innoveren borgen in de werkomgeving, cultuur en bedrijfsvoering
3. Versterking van de samenwerking met onze kennis- en innovatiepartners
4. Versterking van de samenwerking in de Defensie Kennis- en Innovatieketen


Na de presentatie is er de mogelijkheid voor vragen en discussie. Het lijkt hierbij het meest opportuun om de verdieping te zoeken in speerpunt 3. Wie zijn deze ‘kennis- en innovatiepartners’, hoe werken we al samen en welke mogelijkheden zijn hier nog te verkennen?