Start voor de zware weg naar de top!                                                                                                                                                                         Foto: Mediacentrum Defensie

Alleen militairen worden opgeleid in defensiesector. Alle overige jonge professionals die in de defensiesector actief willen zijn krijgen een goede vakgerichte opleiding, maar moeten zich zelfstandig inwerken in de bijzondere aspecten en het complexe netwerk. Denk daarbij aan bijzondere technologie, politieke controle, geheimhouding en ethische dilemma’s. Voor wie er de weg niet kent, is dat een moeizame en vaak langdurige klus..

In zes collegedagen en acht werkbezoeken een totaaloverzicht en een netwerk in de hele sector

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs afdeling Defensie & Veiligheid (KIVI DV) organiseert deze masterclass in samenwerking met Eurodefense Nederland (EDNL) om jonge WO of HBO opgeleide ingenieurs en andere professionals snel wegwijs te maken in de bijzondere aspecten van het werken in deze sector. De onderwerpen variëren van zeer geavanceerde technologie, de inrichting en rol van de verschillende organisaties en politieke controle tot de aankoop van materieel, innovatie en logistieke aspecten. Tevens komt Defensie in relatie tot de industrie, Europa en de wereld aan bod. De cursus beperkt zich niet tot objectieve feiten en regels, maar behandelt tevens de voor defensie zo belangrijke onderwerpen als veiligheid en ethiek. Ook komen verschillen van inzicht binnen de sector aan de orde. Daarbij is ruimte voor debat en discussie.
Alle colleges worden gegeven door militaire en burger functionarissen, die dagelijks bij de verschillende onderwerpen betrokken zijn.

              

Actueel

De aanmelding voor de Masterclass 2024-2025 wordt omstreeks april 2024 geopend. Geef je naam en emailadres op via de knop "Aanmelden" om als eerste bericht te krijgen als de inschrijving wordt geopend.

In juni 2023 heeft KIVI DV haar samenwerking met Eurodefense Nederland (EDNL) uitgebreid met deze cursus.
EDNL is een stichting die betere Europese samenwerking op het gebied van Defensie bevordert. Het Eurodefense netwerk bestaat onder meer uit een groot aantal oud-ministers, politici, diplomaten, top-militairen en industriëlen uit heel Europa.
KIVI DV blijft de hoofdorganisator van de Masterclass. Er zijn wel enkele administratieve wijzigingen. De inhoud wordt uitgebreid met informatie over Europese Defensiesamenwerking. Zie verder dit nieuwsbericht.

Deze nieuwe samenwerking is voorlopig voor een jaar, maar kan worden verlengd.

Algemene informatie en links

KIVI DV en EDNL organiseren de KIVI Masterclass Defensie zo mogelijk ieder jaar. Primair voor jonge professionals zoals ingenieurs en beleidsmedewerkers tot 35 jaar, maar om debat, kruisbestuiving en andere inzichten te stimuleren laten we ook een beperkt aantal deelnemers met een andere opleiding en/of een hogere leeftijd toe. 

Het eerste deel van de masterclass beslaat zes collegedagen. Ongeveer één dag per week.
Het tweede deel bestaat uit ongeveer acht werkbezoeken aan een kennisinstituut, bedrijf of een onderdeel van Defensie. Eén dag per maand.

De aanmelding wordt jaarlijks in april geopend. Voor die tijd voorinschrijving mogelijk via de knop Aanmelden hierboven.

De kosten bedragen € 605,- per deelnemer, vrijgesteld van BTW (2023-2024). Voor niet-leden komt daar contributie voor het lidmaatschap van KIVI of EDNL bij.  Lees verder de: Cursusvoorwaarden.
We factureren de cursus in juli. Vanaf 1 juli moet je zijn aangemeld als lid van KIVI of Eurodefense. Het lidmaatschap loopt vervolgens per kalenderjaar volgens de daarvoor geldende regels van KIVI resp. EDNL.

Vragen? E-mail dv@kivi.nl of masterclass@eurodefense.nl 

 

Hoofdlijnen programma

Theoriedagen (1x per week september - november)
Data, locaties en details, zie Programma

Werkbezoeken (1x per maand december - juni)
Data, locaties en details, zie Programma

1. Wat is Defensie?
2. Defensie in de praktijk
3. Kennisinstituten
4. Commando Materieel en IT (voorheen DMO)
5. Defensie-industrie
6. Jouw rol in de defensiesector


Onder voorbehoud van wijzigingen

 

 

Onder andere:
Luchtmacht, Woensdrecht
NLR, Marknesse
MARIN, Wageningen
Thales Nederland, Hengelo
Damen-Naval, Vlissingen
Landmacht - Genie / Kenniscentrum wapensystemen & munitie
MINDbase (DMO innovatiecentrum Rotterdam)
Marine, Den Helder

 

 

 

Organisatie

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs afdeling Defensie en Veiligheid (KIVI DV)                       

Mede-organisatoren

Nederlandse Defensie Academie (NLDA)
Defensie Materieel Organisatie (DMO)
TNO Defensie en Veiligheid
Kon. Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)
Maritime Research Institute Netherlands (MARIN)
Thales Nederland
Damen-Naval
Defensie Expertise Centrum CBRN (Vught)
Kenniscentrum voor Wapensystemen & Munitie (KCW&M)
Directie Instandhouding Materieel Koninklijke Marine (DMI KM)