De zware weg naar de top!                                                                                                                                                                         Foto: Mediacentrum Defensie

Alleen militairen worden opgeleid in defensietechnologie. Alle overige ingenieurs die in de defensiesector actief willen zijn, moeten zich zelfstandig inwerken in de bijzondere aspecten en het complexe netwerk. Denk daarbij aan politieke controle, geheimhouding en ethische dilemma’s. Voor wie er de weg niet kent, is dat een moeizame en vaak langdurige klus.

In zes collegedagen en acht werkbezoeken een totaaloverzicht en een netwerk in de hele sector

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs afdeling Defensie & Veiligheid (KIVI DV) organiseert deze cursus om jonge ingenieurs snel wegwijs te maken in de bijzondere aspecten van defensietechnologie en het werken in de sector. De onderwerpen variëren van zeer geavanceerde technologie, de inrichting en rol van de verschillende organisaties en politieke controle tot de aankoop van materieel, innovatie en logistieke aspecten. Tevens komt Defensie in relatie tot de industrie, Europa en de wereld aan bod. De cursus beperkt zich tot slot niet tot objectieve feiten en regels, maar behandelt tevens de voor defensie zo belangrijke onderwerpen als veiligheid en ethiek. Tevens komen verschillen van inzicht binnen de sector aan de orde. Daarbij is ruimte voor debat en discussie.
Alle colleges worden gegeven door militaire en burger functionarissen, die dagelijks bij de verschillende onderwerpen betrokken zijn.

              

Actueel

De link naar de deelnemerspagina is t/m augustus beschikbaar voor de cursuisten 2022-2023.
De cursisten 2023-2024 krijgen bericht als deze is opengesteld.

De prijs van de cursus 2023-2024 is niet verhoogd ten opzichte van de curssus van vorig jaar.
De contributie voor het KIVI lidmaatschap is wel met de inflatie meegestegen.

Algemene informatie en links

KIVI DV organiseert de introductiecursus 'Defensie voor Ingenieurs' zo mogelijk ieder jaar. Primair voor ingenieurs tot 35 jaar, maar om debat, kruisbestuiving en andere inzichten te stimuleren laten we ook een beperkt aantal deelnemers met een andere opleiding en/of een hogere leeftijd toe. 

Het eerste deel van de cursus beslaat zes theoriedagen. Eén dag per week.
Het tweede deel van de cursus bestaat uit ongeveer acht werkbezoeken aan een kennisinstituut, bedrijf of een onderdeel van Defensie. Eén dag per maand.

De aanmelding voor de cursus staat jaarlijks open vanaf 1 april. 

De kosten bedragen € 500,- excl. 21% BTW per deelnemer. Voor niet-leden komt daar een jaar KIVI lidmaatschap bij.
Lees verder de:Cursusvoorwaarden en de Algemene voorwaarden van KIVI

We starten in juni met factureren van de cursus en indien van toepassing het daaraan gekoppelde lidmaatschap. Je bent dan voor 12 maanden KIVI lid. De preciese ingangsdatum laat de ledenadministratie je weten. Het lidmaatschap kan na afloop van het eerste jaar worden voortgezet volgens de daarvoor geldende regels van de vereniging.

Vragen? E-mail dv@kivi.nl

 

Hoofdlijnen programma

Theoriedagen (1x per week september - november)
Data, locaties en details, zie Programma

Werkbezoeken (1x per maand december - juni)
Data, locaties en details, zie Programma

1. Wat is Defensie?
2. Defensie in de praktijk
3. Kennisinstituten
4. Commando Materieel en IT (voorheen DMO)
5. Defensie-industrie
6. Jouw rol in de defensiesector


Onder voorbehoud van wijzigingen

 

 

Onder andere:
Luchtmacht, Woensdrecht
NLR, Marknesse
MARIN, Wageningen
Thales Nederland, Hengelo
Damen-Naval, Vlissingen
Landmacht - Genie / Kenniscentrum wapensystemen & munitie
MINDbase (DMO innovatiecentrum Rotterdam)
Marine, Den Helder

 

 

 

Organisatie

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs afdeling Defensie en Veiligheid (KIVI DV)                       

Mede-organisatoren

Nederlandse Defensie Academie (NLDA)
Defensie Materieel Organisatie (DMO)
TNO Defensie en Veiligheid
Kon. Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)
Maritime Research Institute Netherlands (MARIN)
Thales Nederland
Damen-Naval
Defensie Expertise Centrum CBRN (Vught)
Kenniscentrum voor Wapensystemen & Munitie (KCW&M)