Een terugkeer naar nationalisme en een verharding in internationale relaties: wereldwijde trends en ontwikkelingen die door de coronacrisis in het spotlicht gezet en zelfs versterkt zijn. Dat de coronacrisis impact heeft op onze samenleving is voor iedereen duidelijk. Dat de krijgsmacht een significante rol speelt in de aanpak van de crisis ook. Maar hoe verhouden zich de mondiale ontwikkelingen nu tot de nationale ontwikkelingen? Welke - veranderende - rol speelt de krijgsmacht daarin?

De vier sprekers op het Mars en Mercuriussymposium / webinar schetsen hoe die mondiale ontwikkelingen in de internationale betrekkingen in het corona- en postcoronatijdperk zich manifesteren in het Nederlandse nationale domein, en hoe de krijgsmacht zich aanpast om in deze veranderende samenleving stevig verankerd te zijn en te blijven. Daarna gaan de sprekers onder meer in op de visie en rol van het Territoriaal Operatiecentrum (TOC), en de wijze waarop reservisten een bijzondere positie innemen op het scheidsvlak tussen krijgsmacht en samenleving.

Opmerking: Wij wilden het symposium dit jaar zowel op meerdere locaties als online aanbieden. Maar vanwege de recente strenge coronarichtlijnen hebben we per 15 oktober besloten de vijf ‘fysieke’ locaties te laten vervallen. Online kunt u echter gratis aansluiten op het webinar vanuit de Kromhoutkazerne in Utrecht via LIVE Stream Solutions. Tijdens het webinar is er een interactieve chatfunctie beschikbaar.


Het programma van het webinar ziet er als volgt uit:

15:00 Opening door Han ten Broeke MSc, Director of Political Affairs bij HCSS (moderator)
15:10 De afbrokkeling van het multilateralisme: gevolgen voor EU en NAVO? door Jack Thompson PhD MA, (Strategic Analyst HCSS, Engelstalig)
15:40 Internationale ontwikkelingen en hun invloed in Nederland, door Kol Hans van Dalen (Staf CLAS)
16:10 Korte pauze
16:20 Het Territoriaal Operatiecentrum (TOC): doel, visie en ervaringen, door Kol Piet Hagenaars (C TOC)
16:50 Reservisten: schakel tussen krijgsmacht en samenleving, door Lkol Rob Moerman (Bureau Reservisten Staf CLAS)
17:20 Wrap Up, door Genm Rob Jeulink (P-CLAS)
17:35 Q+A en chatvragen, door Han ten Broeke
17:50 Afronding door Han ten Broeke.

AANMELDEN VIA DE LINK: https://www.livewebinar.eu/mars-en-mercurius/inschrijven-symposium-2020