Verankering van de krijgsmacht in de veranderende samenleving

Mars en Mercurius symposium
‘Verankering van de krijgsmacht in de veranderende samenleving’

Een terugkeer naar nationalisme en een verharding in internationale relaties: wereldwijde trends en ontwikkelingen die door de coronacrisis in het spotlicht gezet en zelfs versterkt zijn. Hierover organiseert de Vereniging Mars en Mercurius in samenwerking met HCSS, de KVBK en het Commando LandStrijdkrachten (CLAS) een symposium op 11 november in Stroe. Vier sprekers staan stil bij deze ontwikkelingen, de gevolgen daarvan voor de Nederlandse krijgsmacht en samenleving, en de rol van de krijgsmacht. Het symposium wordt geleid door Han ten Broeke als moderator.

Gezien de COVID-maatregelen zal de fysieke bijeenkomst op de Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe maar beperkt toegankelijk zijn. U kunt het symposium daarom ook digitaal bijwonen.

Meer informatie over mogelijkheden tot inschrijven volgen. Indien hierover op de hoogte wilt worden gehouden, stuurt u dan een mailtje naar mw@kividv.nl.