De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep Politiek en DV techniek heeft aanbevelingen opgesteld voor de door de regering aangekondigde herijking van de Defensienota. De aanbevelingen zijn opgesteld op basis van openbaar beschikbare informatie en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. 

Al enige tijd geleden heeft de Minister van Defensie aangekondigd dat zij haar Defensienota uit 2018 in 2020 zal herijken en waar nodig aanpassen. Naar aanleiding daarvan heeft onze werkgroep de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in beschouwing genomen en bijgaande serie aanbevelingen voor de herijking opgesteld.

Sinds het verschijnen van de Defensienota 2018 heeft het Ministerie van Defensie vele goede plannen gemaakt om tot een technologisch hoogwaardige krijgsmacht te komen. De werkgroep ziet echter als belangrijk manco van de Defensienota 2018, dat niet of onvoldoende helder is aangegeven hoe al deze plannen gerealiseerd gaan worden. In de praktijk zijn (nog) niet veel van de ambitieuze plannen daadwerkelijk geëffectueerd of in gang gezet, terwijl dit noodzakelijk is om uit het diepe dal van de afgelopen decennia te komen.

Een belangrijk aspect is de verwatering van kennis, die nodig is om behoeften te specificeren, technologie en capaciteiten te ontwikkelen, internationaal effectief te participeren, de veiligheid te bewaken en gebruiksrichtlijnen en militaire doctrines op te stellen. Er zijn echter veel meer onderwerpen van belang voor de herijking. Deze heeft de werkgroep globaal ingedeeld in de categorieën Materieel,  Financieel, Aanbesteding, Innovatie, Europese samenwerking, Duurzaamheid en Personeel. Er is echter een grote samenhang tussen deze onderwerpen. Zij kunnen niet los van elkaar worden beschouwd.   

Alle aanbevelingen van de werkgroep vindt u via deze link. Als u hierover vragen heeft beantwoordt de werkgroep deze graag.

 

_____________________________
Den Haag, 9 september 2019
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen of wilt u de commentaren van de werkgroep per email ontvangen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: politiektechniek@kividv.nl 
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: Jesterhat84 via wikimedia (CC BY-SA 3.0 NL) 

 

 

web stats