De werkgroep “Politiek en DV techniek” analyseert actuele politieke ontwikkelingen in de defensiesector. Zij levert onafhankelijke feiten en duiding vanuit de technologische kennis en ervaring van ingenieurs.

De werkgroep Politiek en DV techniek heeft vragen en opmerkingen over de vervanging van tenten en klimaatbeheersing (Kamerstuk 2020D44704). Het commentaar is opgesteld op basis van openbaar beschikbare informatie en kennis en ervaring op het gebied van defensietechnologie. 

De werkgroep is blij dat de staatssecretaris met de vervanging van tenten en klimaatbeheersing de krijgsmacht verder op orde brengt. Voor meer dan 40 jaar oude tenten en kachels lijkt dit geen overbodige luxe. De werkgroep heeft slechts enkele vragen over dit onderwerp.

Pag 1. Inleiding
In de brief wordt aangegeven dat 1925 tenten inclusief verwarmers worden verworven voor een totaalprijs van € 25 - 100 miljoen euro. Per stuk dus tussen € 13.000,- en € 52.000,- per set . Aangezien in de brief geen verdere bijzondere technische eisen aan de tenten en kachels worden toegeschreven zijn dit behoorlijke bedragen voor betrekkelijk eenvoudige technologie.
Vraag:
     Is de constatering juist dat de 1925 st. tenten plus verwarmers tussen € 13.000,- en € 52.000,- per set zullen kosten? Zo ja, is dat passend voor een betrekkelijk eenvoudig product?

Pag. 2 Behoefte en kenmerken
In deze paragraaf is niet aangegeven hoe lang deze tenten in gebruik zullen blijven. Terwijl de huidige tenten en verwarmers nu al bijna 40 jaar meegaan, lijkt een kortere vervangingscyclus voor dit soort systemen relevant. Aangezien het low-tech systemen betreft is kopen-van-de-plank (COTS) dan misschien ook mogelijk.
Vraag:
     Wat is de voorziene gebruiksduur van deze tenten en verwarmers?

 

_____________________________
Den Haag, 17 november 2020
Meer informatie over de werkgroep Politiek en Defensietechniek vindt u via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep via E: politiektechniek@kividv.nl 
Wilt u de commentaren en adviezen van de werkgroep per email ontvangen?  Meld u aan via deze link.
Disclaimer: De gegeven feiten en meningen zijn gebaseerd op open bronnen en op de kennis en ervaring van werkgroep leden.
Als onderdeel van de beroepsvereniging KIVI is de werkgroep onafhankelijk van politieke partijen, overheden en bedrijven. 
Dit is geen officieel standpunt van KIVI. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen door de werkgroep of haar leden naar voren is gebracht.

Foto: Ministerie van Defensie 

 

web stats